PDA

View Full Version : KÊU GỌI XIN QUÝ ÂN NHÂN CẦU NGUYỆN VÀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐIỂM TRUYỀN GIÁO: CỐNG 16, THẠNH AN, VĨNH THẠNH, GP. LONG XUYÊNnguyễn văn xuân
11-08-2011, 08:56 AM
ĐIỂM TRUYỀN GIÁO CỐNG 16

MỜI QUÝ ÂN NHÂN VÀ ANH CHỊ EM HƯỚNG VỀ ĐỊA ĐIỂM TRUYỀN GIÁO CỐNG 16, GIÁO XỨ THẠNH AN, HẠT VĨNH THẠNH, GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
Mọi lời cầu nguyện và đan tay giúp đỡ của quí ân nhân và anh chị em là hành trang mở rộng Nước Chúa mà điểm truyền giáo CỐNG 16 với trên 2000 giáo dân không nơi thờ tự, thánh lễ giủa trời mưa nắng, hun hút với mây ngàn bay ngang ngó nhìn cùng với nước lũ bạt ngàn bao la.
Xin Chúa cho mọi tấm lòng hướng về nơi đây để bà con giáo dân vùng lũ, vùng sâu này có nơi thờ tự Chúa cho xứng đáng.
Xin đa tạ.


Thư ngỏ của giáo điểm Cống 16, giáo xứ Thạnh an, hạt Vĩnh Thạnh
Giáo điểm Cống 16
Thư ngỏ của Cha xứ Phêrô Bùi Duy Tân
và cha phụ trách Phêrô Vũ Quang Tấn

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/TONG%20HOP/16_2.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/TONG%20HOP/16_1.jpg