PDA

View Full Version : [ VIDEO ] ĐHGTTG MADRID 2011chư dân
18-08-2011, 09:55 AM
Lễ Khai Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011

vietcatholic.org

http://www.youtube.com/watch?v=RCqIAQldu6o&feature=player_embedded

chư dân
18-08-2011, 08:45 PM
WYD MADRID 2011: THỨ TƯ 17/08/2011

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tp0CnqMMaWA

chư dân
19-08-2011, 09:09 AM
WYD MADRID 2011: THỨ NĂM 18/08/2011

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BLFJ7yHqeZA

chư dân
19-08-2011, 09:21 AM
Nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại Alcalá

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3gflBwIwbwc