PDA

View Full Version : Video HD cử điệu Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9 (11/11/2011 tại Bắc Ninh)Rabouni
01-09-2011, 10:00 AM
Những Clip video do giới trẻ các giáo xứ trong giáo phận Bắc ninh thực hiện tại Giáo xứ Đại Lãm và Giáo xứ Thanh Dã

những video này đã được phát hành chính thức trên internet và đĩa DVD+HD, tặng anh chị em link video để cùng tham gia tập cử điệu chuẩn bị cho đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà nội lần thứ 9 sắp tới tổ chức vào ngày 11/11/2011 tại giáo phận Bắc Ninh

BÀI CA CHỦ ĐỀ: ANH EM MỘT NHÀ TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG ( ST: Lm.Lê Quang Uy)

http://www.youtube.com/watch?v=7kt0ouerPoU&feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=qrNWm56iJEM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=EAojxMGjdDI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=Jiq9H1RB6FE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=E0ZjnbQDv0o&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=5RGj95WYjfI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=X_ykOLHtnbQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=a97vjTBpR10&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=lWzdZ3M61Ns&feature=player_embedded