PDA

View Full Version : Một số bài hát của nhạc sỹ Cao Nhanghongbinh
17-10-2011, 10:04 AM
Xin được giới thiệu một số bài hát của Nhạc Sỹ Cao Nhang đã chia sẻ với hongbinh qua email, thông tin hongbinh sẽ hỏi và thông tin đầy đủ sau.

Bài Hát:Mẹ Dạy

Nhạc và lời: Cao NhangPiano và phối khí: Thiên Quang


Người thể hiện:chưa rõ


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/CaoNhang/MeDay_cn-tq.mp3
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/MeDay_cn-tq.pdf

hongbinh
21-10-2011, 06:41 AM
Bài Hát: Lời Mẹ Ru
Nhạc và lời: Cao Nhang
Phối khí: chưa rõ
Thể hiện: chưa rõ


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/CaoNhang/LoiMeRu_cn.mp3

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/LoiMeRu_cn.pdf

hongbinh
23-10-2011, 08:30 AM
Bài hát: Mẹ còn nhớ con không
Nhạc: Cao Nhang
Thể hiện: còn cập nhật

Sau bao năm ở xứ người, người nhạc sỹ trở về thăm mẹ, ngày gặp gỡ tưởng đâu sẽ trọn niềm vui, nhưng thật buồn, ngườii mẹ kính yêu vẫn còn đó nhưng đã lú lẫn đến độ không còn nhận ra được người con yêu quý mà mẹ hằng nhớ hằng mong. từ giã mẹ lên máy bay, người con đã viết lên nỗi lòng của mình bằng một ca khúc: Mẹ còn nhớ con không


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/MeConNhoConKhong_cn_DangCapNhat.mp3

hongbinh
23-10-2011, 01:59 PM
Bài Hát : Theo Tiếng Kèn
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiện: Tuyêt Phương
Thể loại: Thánh ca cầu hồn


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/CaoNhang/TheoTiengKen_cn_%20TuyetPhuong.mp3

hongbinh
19-01-2012, 08:03 AM
Mùa Xuân Đã Gõ trước cửa nhà chúng ta, cảm nỗi lòng nhớ nhung mẹ già nơi quê nhà, nhạc sỹ Cao Nhang đã viết lên những xúc cảm rất thật, giản dị như tấm lòng của người con hướng về mẹ trong ngày tết cổ truyên dân tộc........


Bài Hát: Mẹ Mong Con Về
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiên: Đang Cập Nhật
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/MeMongConVe_caonhang_DangCapNhat.mp3

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/Me%20Mong%20Con%20Ve_CaoNhang.pdf

hongbinh
11-02-2012, 10:55 AM
Bài Hát: Phận Mồ Côi
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiện: Đang Cập Nhật
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/PhanMoCoi_caonhang_DangCapNhat.mp3

http://www.youtube.com/watch?v=x92dm1GKlLU&context=C380c3d3ADOEgsToPDskLPDtzY8D8mvafTWj4sov3J

hongbinh
11-02-2012, 05:03 PM
Bài Hát: Đôi Mắt Xinh Xinh
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiện: Đang Cập Nhật
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/DoiMatXinhXinh_caonhang_DangCapNhat.mp3

hongbinh
11-02-2012, 05:06 PM
Đôi Mắt Xinh Xinh

http://www.youtube.com/watch?v=EUPu1Jw00I0&feature=related

hongbinh
11-02-2012, 08:00 PM
Bài Hát: Thầy Tôi
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiện: Đang Cập Nhật

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/ThayToi_caonhang_DangCapNhat.mp3

hongbinh
30-06-2012, 07:44 AM
Bài Hát: Trong Vòng Tay Anh
Nhạc:Cao Nhang
Thể Hiện: Chưa Rõ

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/TrongVongTayAnh_caonhang_DangCapNhat.mp3

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/TrongVongTayAnh_caonhang.pdf

hongbinh
03-01-2013, 03:23 PM
Bài Hát: Tình Em Bán Vé Số
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiện: Chưa Rõ


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/TinhEmBanVeSo_caonhang_DangCapNhat.mp3https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/TinhEmBanVeSo_cn.gif

hongbinh
07-02-2013, 07:09 AM
Bài Hát: Tình Em Bán Vé Số
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiện: Chưa Rõ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xO62O5QmWRE

hongbinh
11-02-2013, 10:31 PM
Tuổi Trăng Tròn
Ca sỹ: Quốc Đại


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=j1S2miTqOuo