PDA

View Full Version : Nhạc lý toàn thư-nhạc sỹ Lê Quanghongbinh
23-10-2011, 04:34 PM
Giới thiệu cùng các bạn quyển sách: "Nhạc Lý Toàn Thư" Của Nhạc Sỹ Thiên Quang biên soạn công phu nhưng rất dễ hiểu dùng cho những người yêu và thích tự học lý thuyết âm nhạc....

Xin chân thành cám ơn chú nhạc Sỹ Thiên Quang quảng đại tặng món quà vô cùng quý giá nầy...

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/NhacLyToanThu_LeQuang.pdf

hongbinh
23-10-2011, 04:39 PM
Những bài học xướng âm của Nhạc Sỹ Thiên Quang

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/BaiTapXuongAm_LeQuang..pdf

hongbinh
24-10-2011, 02:59 PM
Tặng các đội kèn và người chơi đàn của các Giáo xứ một số bài hát mà nhạc sỹ Thiên Quang đã phối cho kèn và bản đệm đàn


Bài: Ngày Vinh Quang01
Phối: Ngô Duy Linh_ Thiên Quang

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/NgayVinhThang01_NgoDuyLinh_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/NgayVinhThang01_NgoDuyLinh_ThienQuang.pdf

hongbinh
24-10-2011, 03:43 PM
Bài: Hãy Đến Tung Hô Chúa

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/HayDenTungHoChua_tl_NgoDuyLinh_LeQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/HayDenTungHoChua_tl_NgoDuyLinh_LeQuang..pdf

hongbinh
24-10-2011, 04:02 PM
Bài Kèn: ChristusVincit


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/ChristusVincit_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/ChristusVincit_ThienQuang.pdf

hongbinh
24-10-2011, 04:06 PM
Bài Kèn: Ca Lên Đi 3


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/CaLenDi3_kimlong_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/CaLenDi3_kimlong_ThienQuang.pdf

hongbinh
24-10-2011, 04:12 PM
Bản Đệm Đàn:AdesteFideles


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/AdesteFideles_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/AdesteFideles_ThienQuang.pdf

hongbinh
24-10-2011, 04:16 PM
Bản Kèn:AdesteFideles
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/AdesteFideles_FluteViolinOrgan_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/AdesteFideles_FluteViolinOrgan_ThienQuang..pdf

hongbinh
24-10-2011, 08:16 PM
Bản Đệm Đàn:Từ Ngàn Xưa


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/TuNganXua_kimlong_TranDaiPhuoc-LeQuang.mid

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/TuNganXua_kimlong_TranDaiPhuoc_LeQuang.pdf

hongbinh
24-10-2011, 08:20 PM
Bản Đệm Đàn: Tình Mến Thương


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/TinhMenThuong_Handel_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/TinhMenThuong_Handel_ThienQuang.pdf

hongbinh
24-10-2011, 08:24 PM
Bản Đệm Đàn:Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/BoLeCaLenDi2_kimlong_ThienQuang.mid
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/BoLeCaLenDi2.pdf

hongbinh
07-03-2012, 08:55 PM
Bài Kèn: Con Nay Trở Về
Nhạc: Hùng Lân
Phối : Thiên Quang


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/ConNayTroVe_hunglan_ThienQuang.mid

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThienQuang/Con%20nay%20tro%20ve%20_2.pdf