PDA

View Full Version : Thẩm Mỹ trong âm thanh bản Mixhongbinh
28-10-2011, 05:26 PM
Thẩm Mỹ trong âm thanh bản Mix

Còn một dạng thẩm mỹ âm nhạc nữa ngoài giai điệu, ca từ, hòa âm, cách hát là "âm thanh bản mix".

1. Nhạc pop chỉ nghe có âm lượng mà thôi (đây là cách mix duy nhất của các phòng thu tại Việt Nam):

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/BanMix_Voiamluong.mp3

Ban_mix_voi_am_luong.mp3


2. Nhạc pop trong khán phòng nhạc thính phòng:

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/BanMix_Phonghoanhac_Thinhphong.mp3

Ban_mix_phong_hoa_nhac_thinh_phong.mp3

3. Nhạc acoustic Jazz trong không gian phòng trà:

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/BanMix_Acoustic_Jazz_Phongtra.mp3

Ban_mix_acoustic_Jazz_phong_tra.mp3

4. Nhạc rock trên sân khấu nhà hát:

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/BanMix_Rock_Sankhaunhahat.mp3

Ban_mix_rock_san_khau_nha_hat.mp3

5. Nhạc rock trên sân khấu ngoài trời:

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/BanMix_Rock_Sankhaungoaitroi.mp3

Ban_mix_rock_san_khau_ngoai_troi.mp3 ( 3.15MB )

6. Nhạc pop trên sân khấu ngoài trời với âm sắc tinh tế:

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/BanMix_Voikhonggian_Vaamsactinhte.mp3

Ban_mix_voi_khong_gian_va_am_sac_tinh_te.mp3


http://diendan.giaidieuxanh.vn