PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (091-100)dvtung
15-08-2008, 11:12 PM
091. Thời Gian Nơi Xa - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/091.ThoiGianNoiXa_HuongLan.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:14 PM
092. Thư Cho Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/092.ThuChoMe_HuongLan.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:17 PM
093. Thư Cho Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Thùy Trang


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/093.ThuChoMe_ThuyTrang.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:21 PM
094. Tiếng Rao - Tác giả: Võ Thiện Thanh - Ca sỹ thể hiện: Phương Thanh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/094.TiengRao_VoThienThanh_PhuongThanh.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:23 PM
095. Tình Cha - Tác giả: Ngọc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Nhã Thanh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/095.TinhCha_NgocSon_NhaThanh.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:27 PM
096. Tình Cha - Sáng Tác và Thể Hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/096.TinhCha-NgocSon.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:28 PM
097. Tình Cha - Tác giả: Y Vân - Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/097.TinhCha_YVan_LeHang.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:30 PM
098. Tình Mẹ - Tác giả: Võ Tá Hân - Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/098.TinhMe_VoTaHan_BaoYen.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:31 PM
099. Tình Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Giao Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/099.TinhMe_GiaoLinh.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:33 PM
100. Tình Mẹ - Tác giả: Nguyễn Nhật Huy - Ca sỹ thể hiện: Mỹ Tâm


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/100.TinhMe_NguyenNhatHuy_MyTam.mp3