PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (101-110)dvtung
15-08-2008, 11:36 PM
101. Tình Mẹ - Sáng Tác và Thể Hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/101.TinhMe-NgocSon.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:38 PM
102. Tình Mẹ 2 - Ca sỹ thể hiện: Tố Hà


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/102.TinhMe2_ToHa.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:40 PM
103. Tình Mẹ 3 - Ca sỹ thể hiện: Tuấn Huy


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/103.TinhMe3_TuanHuy.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:41 PM
104. Tình Yêu Của Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/104.TinhYeuCuaMe_ThuyDuong.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:44 PM
105. Về Quê Ngoại - Tác giả: Hàn Châu - Ca sỹ thể hiện: Mộng Thi


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/105.VeQueNgoai_HanChau_MongThi.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:45 PM
106. Về Quê Ngoại - Tác giả: Hàn Châu - Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/106.VeQueNgoai_HanChau_NgocSon.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:47 PM
107. Về Với Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/107.VeVoiMe_HuongLan.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:51 PM
108. Xa Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/108.XaMe_HuongLan.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:53 PM
109. Xa Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Quang Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/109.XaMe_QuangLinh.mp3

dvtung
15-08-2008, 11:55 PM
110. Xuân Này Con Không Về - Tác giả: Phạm Duy - Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/110.XuanNayConKhongVe_TrinhLamNgan_DuyKhanh.mp3