PDA

View Full Version : Một Trăm Danh Hiệu Của Đức Mariamaria_huong
11-11-2011, 05:39 PM
MỘT TRĂM DANH HIỆU CỦA ĐỨC MARIATruyện & Kinh
ĐẤNG TRẠNG SƯ(Đấng cầu bầu)

Câu chuyện
Có lẽ trong tất cả các danh hiệu, Đức Trinh Nữ Maria được biết nhiều nhất dưới danh hiệu Đấng Trạng Sư hoặc Đáng Cầu Bầu - tức là người can thiệp hoặc trình giải lời khẩn xin trước toà án thay cho người khác. Theo nghĩa đó, Đức Maria là Trạng Sư của toàn thể nhân loại, bởi vì Mẹ cầu thay nguyện giúp cho toàn thể nhân loại trước toà Thiên Chúa.
Nét đặc trưng trong tư cách Trạng Sư của Đức Maria có nền tảng từ hình ảnh Cựu Ứơc về bà mẫu hoàng cầu bầu cho các thần dân nơi Đức Vua, Con của bà. Vì Đức Giêsu Kitô là Vua các vua và Chúa các chúa, nên Đức Maria Mẹ Người đương nhiên là Nữ Vương vũ trụ, và Mẹ sẽ cầu xin thay cho đoàn con của Mẹ. tân Ứơc cũng minh chứng vai trò của Đức Maria là Trạng Sư. Việc các Phúc Âm (Lc 2, 51 và Ga 2, 1-11) mô tả thái độ vâng phục của Chúa Giêsu đối với Mẹ Maria khiến chúng ta tin rằng, trên thiên đàng, Người cũng sẽ chấp nhận những lời thỉnh nguyện của Mẹ.
Trong thời kỳ sơ khởi của văn chương Kitô Giáo, thánh Irenacus (thế kỷ II) đã phác hoạ mô hình này khi viết rằng, Đức Maria là Trạng Sư của Evà. Xuôi dòng các thế kỷ, nhiều bản văn phụng vụ đã khai triển chủ đề này. Chẳng hạn trong kinh tiền tụng của lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội có câu: “Cha đã chọn Ngài giữa mọi người nữ để làm Trạng Sư cho chúng con...” Trong lễ kính Đức Tring Nữ Maria, Nữ Vương vũ trụ có lời nguyện “Cha đã nâng Ngài vượt trên mọi ca đoàn các thiên thần... để cầu bầu cho toàn thể con cái của Cha, làm Trạng Sư ân sủng của chúng con...” Và lễ kính Đức Trinh Nữ Maria,Cửa Thiên Đàng có lời chúc khen: “Ngài là Đức Trinh Nữ nguyện cầu, luôn cầu bầu cho các tội nhân biết trở về với Con của Ngài là Đấngkhơi nên nguồn mạch ân sủng luôn tràn chảy và khai mở nguồn ơn tha thứ.” Thực vậy, hầu như không lời cầu nào trong phụng vụ Roma mà không khẩn nài sự cầu bầu của Đức Maria.
Bản kinh cổ xưa nhất về Đức Mẹ hiện còn lưu giữ được là kinh trông cậy (Sub tuum) của thế kye III hoặc IV đã cầu xin: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con ẩn náu dưới sự che chở và lòng từ bi của Mẹ. xin đừng khước từ những lời khẩn cầu của chúng con trong cơn gian nan, nhưng xin cứu chúng con khỏi mọi cơn nguy khốn.” Lời trình bày Đức Maria là quan thầy của chúng ta cũng là một cách minh hoạ về vai trò Trạng Sư của Mẹ. như các hiệp sĩ thường chọn các lãnh chúa để phục vụ, nhiều tín hữu cũng tự đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Maria bằng việc tận hiến bản thân để tôn vinh Mẹ. và các lãnh chúa thường can thiệp cho quyền lợi các hiệp sĩ thuộc quyền thế nào, thì Đức Maria cũng cầu bầu cho những ai có lòng sùng kính Mẹ như vậy.
Ngoài việc cầu bầu và bảo trợ, nhiệm vụ trang sư của Đức Maria còn gồm cả việc chở che, vì thế các tín hữu không ngừng khẩn cầu ơn phù trợ của Mẹ trong những lúc gian nan. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ núi Camêlô chẳng hạn, giáo hội cầu nguyện, “Lạy Cha, chớ gì lời cầu khẩn của Đức Trinh Nữ Maria giữ gìn chúng con và giúp chúng con đến được với Chúa Kitô, Con của Ngài.” Ngày lễ kính thánh danh Đức Maria có lời nguyện: “Xin cho chúng con là những kẻ kêu cầu thánh danh Đức Maria, hiền mẫu của chúng con, với niềm tin tưởng vào sự chở che của Ngài, được lãnh nhận sức mạnh và an ủi trong những khi khốn cùng.” Và đây chỉ là một vài thí dụ mà thôi.
Là Trạng Sư, Đức Maria không những là nguồn mạch giải hoà, thương xót và ơn thánh, Mẹ còn khẩn cầu cho nhân loại trước toà Con Mẹ, cho từng người trong cảnh gian nan. Là Hiền Mẫu Thiên Đàng, Mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể - đến độ dời chuyển cả trời đất – để đáp ứng những lời con cái Mẹ khẩn cầu. Đức Phalô VI đã viết trong kinh Tin Kính của dân Chúa, “Chúng tôi tin Mẹ Thiên Chúa chí thánh, Evà mới, Hiền Mẫu của Giaó Hội, trên Thiên Đàng vẫn tiếp tục thực thi vai trò từ mẫu của Mẹ đối với các chi thể của Chúa Kitô.”
Vì thế, dân Chúa hướng về Đức Trinh Nữ là Trạng Sư, phó mình cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ, để Mẹ xin Con Mẹ ban cho nhân loại tất cả những gì tâm hồn họ khát mong. Mẹ cũng xin cho con cái những ơn cần thiết để biết tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Quan trọng hơn nữa là Mẹ khẩn xin Con Mẹ đoái nhìn những sai phạm của nhân loại với lòng thương xóta và dung thứ. Là Đấng Trạng Sư, cầu bầu, quan thầy, bảo trợ - Đức Maria hướng dẫn mọi người trở về với Thiên Chúa trong mối tương giao trọn hảo.
Lời kinh truyền thống
Lạy Đấng bảo trợ thành tín của các giáo hữu,
Đấng Trạng Sư kiên trung nơi Đấng Hoá Công,
Xin đừng chê bỏ lời than van của kẻ tội lỗi,
Nhưng với lòng tốt lành của Mẹ,
Xin vui lòng đến cứu trợ chúng con,
Những kẻ kêu cầu Mẹ với trót niềm tin tưởng.
Xin mau lắng nghe lời khẩn cầu của chúng con!
Xin mau cầu thay nguyện giúp cho chúng con.
Ôi! Mẹ Thiên Chúa,
Đấng hằng che chở những ai kính tôn Mẹ !


Thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Basil

LỜI KINH MỚI
Lạy Mẹ Maria rất thánh, Trạng Sư của con, từ thâm tâm con kêu lên Mẹ vì những năng lực con người của con đã đến chỗ cùng kiệt. thân thể con rã rời, tâm trí con suy nhược, xúc cảm con quằn quại, và thần trí con khô khan. Lạy Hiền Mẫu thiên đàng của con, con biết đến với ai ngoài một mình Mẹ, biết đi về đâu để tìm sự phù trợ ngoài trái tim Hiền Mẫu của Mẹ. lạy Đấng Trạng Sư rất đáng mến của con, con dâng lên Mẹ lời thỉnh nguyện của con (kể ra...). Xin Mẹ đem đén trước Con Mẹ và nhắc nhở cho Người rằng con đã chạy đến với Mẹ trong giờ phút gian nan của con, và vì vậy, hãy xin Người dủ lòng xót thương con. Lạy Trạng Sư diễm phúc, con xin cám tạ Mẹ vì sự che chở của Mẹ và xin cầu cho con biết luôn sống đúng là người con dấu yêu của Mẹ. Amen.

maria_huong
11-11-2011, 05:40 PM
HÒM BIA GIAO ƯỚC
Câu truyện
Ngay từ thời xa xưa, các tín hữu đã nhìn thấy nơi Đức Maria và sự kiện Mẹ thụ thai là việc Thiên Chúa hiện thực tặng ân giao ước của Người cho dân tuyển chọn. Thực vậy, qua lời fiat của Đức Maria, Thiên Chúa đã có thể thực hiện giao ước mới của Người. Rất nhiều đoạn Thánh Kinh đã làm nổi bật sự so sánh này:
Ta hãy so sánh:
Và đám mây đã phủ trướng tao phùng, và vinh quang Giavê đây là nhà tạm (Xh 40,34).
Với
Thánh Thần sẽ đến với Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà; vì thế, con Trẻ được sinh ra sẽ là Đấng Thánh; Người sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1,35).
Theo sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã ngự xuốn khi dân Do Thái làm xong một hòm bia để đựng hai bia đá tạc mười giới luật và xây một Nhà Tạm để chứa hòm bia ấy. Các giáo phụ đã coi biến cố ấy là hình bóng của mầu nhiệm Nhập Thể, như lời sứ thần Gabriel đã loan báo cho Đức Maria trong Phúc Âm thánh Luca. Vinh quang Thiên Chúa đầy dẫy hòm bia giao ước cũng ngự đến và bao trùm Đức Maria.
Ta hãy so sánh:
Làm sao Hòm Bia của Thiên Chúa đến với tôi được? (2 Sm 6,9)
Với:
Vì khi tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi trong dạ tôi liền nhảy mừng (Lc 1,44)
Cả vua Đavít lần hai nhi Gioan đều hớn hở nhảy mừng, biểu lộ niềm hoan lạc trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Từ anafametzen được dùng trong Phúc Âm thánh Luca nghĩa là “reo mừng” chỉ về những nghi thức phượng tự, nhất là những nghi thứcliên hệ đến sự hiện diện của Hòm Bia giao ước. Việc Phúc Âm dùng lại từ ngữ ấy là một biểu hiệu mạnh mẽ về sự tương đồng giữa Đức Maria với Hòm Bia.
Ta hãy so sánh:
Hòm Bia Giavê đã lưu lại nhà của Obed-edom người thành Gat ba tháng, và Giavê đa chúc lành cho Obed-edom và tất cả gia đình ông (2Sm 6,11)
Với:
Đức Maria đã lưu lại với bà Êlizabeth độ ba tháng và sau đó trở về nhà mình (Lc 1,56)
Cả Hòm Bia giao ước và Đức Maria đều lưu lại miền thôn dã ba tháng, và hai sự hiện diện thánh thiện ấy đều mang lại phúc lành cho gia chủ.
Đối với dân riêng của Chúa, Hòm Bia giao ước là vật thánh thiêng nhất vì chứa đựng hai bia đá lề luật, chiếc gậy chăn chiên của ông Aron, và một mẫu Manna là lương thực Thiên Chúa ban tặng cho họ trong hoang mạc. Hơn nữa, đó là nơi và là dấu chỉ nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa giữa họ, đem lại cho họ phúc lành trong thời bình và vinh thắng trong cuộc chiến.
Tương tự các tín hữu tin rằng Đức Maria là người thánh thiện nhất, bởi vì Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, được đầy ơn phúc, là Đấng Theotokos. Mẹ đã cưu mang Chúa Kitô là hiện thân của lề luật mới, Đấng sẽ là Mục Tử tốt lành, là Bánh Hằng Sống, và là Giao Ước Mới với dân Thiên Chúa. Vì vậy, Đức Maria được xưng tụng là Hòm Bia Giao Ước Mới, và bằng cách ấy, Mẹ tiếp tục làm cho mọi người nhận thức về sự hiện diện của Chúa Kitô.
LỜI KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới, mọi mặt đều được mạ vàng ròng; nơi đựng chiếc bình vàng chứa manna đích thực, là xác thể cưu mang Con Thiên Chúa.


Lời kinh được cho là của thánh Athanasiut
Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày mới hừng sáng và còn sung mãn tiềm lực, xin nhắc nhở chúng con về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa giữa thế giới.
Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh,khi ngày đã sáng tỏ và đầy dẫy hoạt động, xin nhắc nhở chúng con về sự hiện diện năng động của Thiên Chúa giữa thế giới.
Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày đã tàn và đã trọn đủ, xin nhắc nhở chúng con về tình ấp ủ muôn đời của Thiên Chúa dành cho thế giới.
Lạy Mẹ chí thánh, xin nhắc nhở chúng con về sự gần gũi của Thiên Chúa, để từ giây phút chúng con được hân hoan trong tình yêu bao la của Người. Amen.

maria_huong
12-11-2011, 04:43 PM
Lm. Anthony F. Chiffolo

Chuyển ngữ
Mathia. M. Ngọc Đính, CMC


ĐỨC MẸ DIỄM PHÚC


Câu truyện

Việc tôn nhận Đức Maria là Mẹ diễm phúc phát xuất từ trình thuật Giangs Sinh trong Phúc Âm thánh Luca. Khi loan báo mầu nhiệm Nhập Thể, sứ thần Gabriel đã chào kính Đức Maria bằng những lời quý đẹp: “Kính chào Bà Đầy Ơn Phúc! Thiên Chúa ở cùng Bà.” Một bản văn khác lại ghi rằng, “Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ơn Phúc! Thiên Chúa ở cùng Bà! Bà được diễm phúc hơn mọi người nữ!” Thiên Chúa chúc phúc cho Đức Maria hơn mọi người nữ, chuẩn bị Mẹ cho giờ phút trọng đại, giờ phút quyết định chương trình cứu độ của Người. Thái độ suy phục của Đức Maria trước thánh ý Thiên Chúa trong giây phút ấy quả thật đầy diễm phúc, bởi vì giả như không có sự cộng tác của Mẹ, Chúa Giêsu có lẽ không thể nhập thể, và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã bị đình trệ. Những lời của sứ thần Gabrel đã làm nên phần đầu của kinh Kính Mừng, lời kinh Thánh Mẫu được yêu chuộng nhất thế giới.

Ngay sau đó Đức Maria lên đường đi viếng bà Elizabeth, và người phụ nữ cao niên này đã tán dương phúc lành nơi người em cũng đang mang thai: “Trong nữ giới, em là người diễm phúc, và đáng chúc tụng thay hoa quả của lòng em… Phúc cho em vì đã tin rằng mọi lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện.” Những lời của bà Elizabeth đã làm nên phần thứ hai của kinh Kính Mừng.

Trong bài ca ngợi khen ngay sau những lời chào của bà Elizabeth, Đức Maria đã tiên báo: “Này từ đây muôn thế hệ sữ khen tôi là người diễm phúc, vì Đấng toàn năng đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi tôi.” Thiên Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi Đức Maria: Mẹ được mang thai cách lạ lùng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, được gìn giữ trên hành trình về Bêlem, được tôn nhận khi dâng con vào đền thờ, được bảo vệ trong chuyến lưu lạc Ai Cập, được Chúa Giêsu nhậm lời tại tiệc cưới Cana, được Chúa từ trên Thập Gía tôn vinh khi trối cho môn đệ Gioan chăm sóc và đặt làm Hiền Mẫu toàn nhân loại. Vì những lý do ấy, mọi thế hệ đều hết lòng tôn kính và tôn vinh Đức Maria với danh hiệu Mẹ Diễm Phúc.

Lời kinh truyền thống

Lạy Mẹ Diễm Phúc, tình yêu thương và sự bảo bọc của Mẹ đã gìn giữ chúng con tín trung với Con Yêu Dấu của Mẹ và Giáo Hội của Người, xin Mẹ mở rộng tà áo chở che của Mẹ trên chúng con, xin thương ban mọi nhu cầu cho chúng con (kể ra) và nhờ lời cầu bầu của Mẹ nơi Cha Trên Trời, xin hướng dẫn chúng con đến với niềm vui muôn đời trên Thiên Quốc, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

maria_huong
13-11-2011, 10:14 PM
NGUYÊN NHÂN NIỀM VUI

Câu truyện
Kể từ giây phút Ngôi Lời Nhập Thể, trần gian được chứa chan một niềm vui mới. Sứ thần Gabriel đem tin vui về sự kiện thụ thai đến cho Đức Maria, và ca đoàn Thiên Quốc đã loan báo “tin vui” ấy cho các mục đồng. Hài Nhi Giêsu là một nguồn vui vĩ đạimà tiên tri Simêon và bà Anna trong đền thờ đã đợi trông dòng dã bao nhiêu năm trường.
Khi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã đem niềm vui đến cho những ai được Người chữa lành bệnh tật. Có những người được hưởng niềm vui vì được Chúa chấp nhận và tiếp đón vô điều kiện. Có những người được hươcngr niềm vui với tăng ân đức tin hoan lạc ngỡ ngàng trong tương giao với Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa Giêsu đã trình bày cho mọi người niềm vui đầy tràn về sự Phục Sinh. Các tín hữu Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch mọi niềm vui và có thể nói rằng, chính Người là niềm vui đích thực.
Là Hiền Mâuc của Chúa Giêsu Kitô, Đức Maria chính là nguyên nhân niềm vui của chúng ta, bởi vì Mẹ đã đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Đức Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu cho thế giới, trao Người cho các mục đồng và các đạo sĩ, hiến dâng Người trong đền thờ. Đức Maria đã nuôi dưỡng Hài Nhi Giêsu thành một Con Trẻ biết lo toan công việc trong nhà Cha Người. Đức Maria đã chuẩn bị cho Chúa Giêsu thi hành tác vụ công khai, hối thúc Người ban rượu ngon dồi dào cho tiệc cưới Cana. Và mặc dù tâm hồn chịu đâm thâu, nhưng Đức Maria vẫn chấp nhận lễ hy sinh tận tuyệt của Chúa Giêsu, bởi lẽ Mẹ đã hiểu được Người.
Đức Maria vẫn tiếp tục đem Chúa Kitô đến cho nhân loại. Suốt bao thế kỷ đã qua, nhiều lần Đức Maria đã hiện ra với Chúa Hài Nhi trên tay, và trong những lần hiện ra ấy, Mẹ thường nói về Con Mẹ, nhắc lại sứ điệp của Người cho tất cả những ai biết lắng nghe.
Đức Maria đã đưa bao người đén với Chúa Giêsu, không ngừng hối thúc họ bước theo con đường của Người và chấp nhận tình yêu của Người. Mẹ thi hành vao trò Trung Gian và Trạng Sư để giúp đỡ chúng ta, những người nam nữ, đến với Chúa Kitô mà không sợ hãi, và hoan hưởng một cuộc giao tiếp sống động và yêu dấu với Người. Chìa khoá sứ điệp của Mẹ luôn luôn là niềm vui – đem niềm vui đến cho thế giới và đưa thế giới đến với niềm vui..
LỜI KINH TRUYỀN THỐNG
Ôi! Maria, Mẹ đã phó linh hồn cho niềm vui bằng cách dâng mình cho Thiên Chúa, xin cho chúng con, khi hiến dâng linh hồn chúng con cho Thiên Chúa, niềm vui của chúng con cũng được nên trọn vẹn.
Ôi Trinh Nữ rạng ngời niềm vui, xin cho chúng con biết tin tưởng vào niềm hạnh phúc Thiên Chúa muốn ban cho chúng con trong tình yêu của Người.
Ước chi niềm vui của chúng con lại trào dâng nơi những con tim đã nhường chỗ cho nỗi buồn.
Xin dạy chúng con biết xa tránh những thú vui trần tục và biết tìm kiếm hạnh phúc nơi Thiên Chúa.
Xin giúp chúng con chiếu giải chứng từ của niềm vui Kitô Giaó.
Với sự hiện diện của Mẹ trong đời sống chúng con, xin Mẹ hãy trở nên một nguồn vui luôn luôn mới mẻ cho chúng con.
Ôi Maria, Mẹ đã tiếp nhận niềm vui thẳm sâu từ nơi Chúa, xin giúp chúng con sống trong niềm vui đích thực, niềm vui của Chúa Kitô.”


Cha Jean Galot

LỜI KINH MỚI
Lạy Mẹ rất đáng mến yêu, Nguyên Nhân Niềm Vui của chúng con, con vui mừng giữa phúc lành khôn xiết trong cuộc sống – tỷong những tương quan đưa linh hồn con đến với tình yêu, trong vẻ đẹp tự nhiên làm chan chứa bình an cho tâm hồn con, trong công việc làm thoả nguyện ngày sống của con, và trong những hoạt động nhàn nhã làm ngời sáng những giờ phút thanh thản đời con. Con vui mừng trong tình yêu, trong Thần Khí của Thiên Chúa bao bọc con, thấm nhuần con và đem đến niềm vui cho linh hồn con.
Ôi Nguyên Nhân Niềm Vui của chúng con, xin Mẹ hãy làm cho con cứ ngạc nhiên hoài vì những niềm vui. Và khi con lãng quên những phúc lành, mà chỉ nghĩ đến những u uẩn, xin Mẹ hãy đưa con trở về với niềm vui. Xin giúp con tập trung trở lại để lãnh nhận tặng ân niềm vui vô gía mà Mẹ đã ban cho con, đó là niềm vui của Con Mẹ và cuộc sống Phục Sinh của Người. Amen.

maria_huong
14-11-2011, 09:04 PM
BÁ HƯƠNG LI BĂNG

Câu truyện
Mặc dù các chi tộc Israel được Thiên Chúa ban cho một miền Đất Hứa “chảy sữa và mật,” nhưng đó là một miền đất nằm ven bờ Địa Trung Hải, tương đối khô chồi và hiếm thấy – nếu không nói là chẳng hề có – những loài cây cao lớn. Nhưng miền đất ở phía bắc trên dãy núi Li Băng, có những cây Bá Hương cao vút, thẳng tắp, rất được yêu chuộng, đến độ đã trở thành biểu tượng của những gì cao quý. Vì thế, trong sách Nhã Ca của vua Salomôn, người tân nương hoàn hảo đã được gọi về từ Li Băng: “Hôn thê hỡi, em sẽ đến với anh từ Li Băng… hương thơm xiêm y của em, át cả hương thơm Li Băng ngào ngạt… suối trong vườn, giếng nước chảy liên lỉ, tuôn đổ từ dãy Li Băng” (Dc 4, 8-15)
Cựu Ước nhiều lần nhắc đến núi Li Băng và những cây bá hương, biểu tượng của người công chính trước mặt Thiên Chúa. Chẳng hạn các thánh vịnh đã nói, “Người công chính… như cây bá hương trên núi Li Băng” (Tv 92,12); hoặc, “Các cây cối của Giavê được nuôi dưỡng rất hậu, bá hương Li Băng, Người đã vui trồng” (Tv 104,16).
Nhưng cây bá hương của núi Li Băng còn là biểu tượng của những kẻ kiêu căng: “Vì sẽ có một ngày do tự Giavê các cơ binh, chống lại mọi người kiêu uy ngất ngưởng, chống lại mọi thứ vươn cao lẫm liệt, chống lại mọi bá hương Li Băng ngất nghểu vươn cao (Is 2, 12-13) – như thế nghĩa là sau khi được Thiên Chúa cất nhắc lên cao, bọn kiêu căng lại gán cho mình tất cả những gì là tốt lành. Thiên Chúa không cho phép sự lừa đảo như thế diễn tiếp. “Bụi rầm rừng sâu, Người dùng sắt đốn, và Li Băng nhào xuống bởi Đấng Uy Linh.” (Is 10,34)
Núi Li Băng cũng xuất hiện trong các lời tiên tri về Đấng Cứu Thế, cho biết Thiên Chúa sẽ nâng kẻ thấp hèn lên cao: “Phải chăng là thế, chỉ còn chốc lát nữa thôi, và Li Băng sẽ trở thành khgu vườn kể như rừng rú” (Is 29,17). Và Tin Mừng Đấng Thiên Sai sẽ đến với Li Băng: “ Vinh quang của dãy Li Băng sẽ đến với ngươi…” (Is 60,13); “Như rừng Li Băng, nó sẽ đâm rễ…và làm nho lại trổ hoa như thời danh như rượu đào Li Băng” (Hs 14, 5-6)
Một nhóm tín hữu thời Giaó Hội xa xưa – các tín hữu Marônites – đã đưa biểu tượng cây bá hương vào Kitô Giáo. Xuất thân từ giáo đoàn Antioch, các tín hữu Maronites là những người đã sống đường lối khổ hạnh đã trốn lên dãy núi Li Băng vào khoảng thế kỷ thứ V để tránh cuopọc bách hại vì bè rối Nhất Tính (Monophysites – những người chủ trương rằng Chúa Kitô không mặc nhân tính). Các tín hữu Maronites rất có lòng sùng kính Đức Maria. Họ tôn vinh Đức Maria là Mẹ Ánh Sáng. Họ ngợi khen sức mạnh và lòng trung tín của Đức Maria đối với thánh ý Thiên Chúa bằng cách xưng tụng Mẹ là Bá Hương núi Li Băng. Sách Huấn Ca đã tán dương cây bá hương – “Ta vươn cao như cây bá hương trên núi Li Băng” (24, 13) – vì thế các tín hữu Maronites sử dụng hình tượng cây bá hương để biểu trưng địa vị và sự siêu việt của Đức Maria. Nổi tiếng về độ bền và khả năng chống mục nát, cây bá hương còn biểu trưng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và Lên Trời hiển vinh Xác Hồn của Đức Maria. Các tín hữu Maronites cho rằng mùi thơm và tinh dầu của bá hương có thể xua đuổi các loài rắn – biểu tượng của quỷ dữ – thế nào, thì Đức Maria bảo bọc Giaó Hội khỏi các bè rối cũng như vậy. Theo truyền thống lễ điển Maronites, Đức Maria được coi là Hiền Thê hoàn hảo của Thiên Chúa, xuất thân từ Li Băng và cưu mang Chúa Kitô là Đấng Công Chính, Ơn cứu độ cho dân Chúa .
Khi di cư sang Phi Châu, Úc Châu, Nam và Bắc Mỹ Châu, các tín hữu Maronites đã mang lòng sùng kính Đức Mẹ. Với đức trung tín cao vời, họ đã thích ứng lòng sùng kính ấy với những cách thể hiện hiện tại. Tại nhiều nơi, cụm từ Bá Hương núi Li Băng hiện nay đã biến thành Đức Mẹ Li Băng. Tại thành phố Harissa, nước Li Băng, đền thánh Đức Mẹ của các tín hữu Maronites được gọi là đền thánh Đức Mẹ Li Băng. Chúng ta có thể thấy bản sao của đền thánh ấy tại đền thánh Quốc Gia Đức Mẹ Li Băng ở North Jackson, tiểu bang Ohio Hoa Kỳ. Mặc dù đã thích ứng theo ngôn từ hiện đại, nhưng tước hiệu này vẫn là một lời nhắc nhở cho dân Chúa về lòng tín thành của Thiên Chúa, về tình yêu cá biệt của Đấng Cứu Độ dành cho dân Người, và về vai trò thiết yếu của Đức Maria trong lịch sử cứu độ.
LỜI KINH TRUYỀN THỐNG
Kính chào, ôi nguồn mạch diễm phúc của niềm vui bất tận.
Kính chào, ôi kho tàng thánh thiêng của niềm vui vô bờ,
Kính chào, ôi cây mát của niềm vui ban sự sống,
Kính chào, ôi Mẹ Thiên Chúa , hiền thê tinh tuyền,
Kính chào, ôi Đức Nữ Trinh tuyền vẹn sau khi sin con,
Kính chào, ánh nhìn kỳ diệu vượt trên mọi diệu kỳ.

Ai có thể tả được sự rạng ngời của Mẹ?
Ai có thể nói hết mầu nhiệm về Mẹ?
Ai có thể cao rao sự cao sang của Mẹ?
Mẹ đã điểm tô cho bản tính nhân loại,
Mẹ đã vượt trên các cơ binh thiên thần…,
Mẹ đã vượt trên mọi thụ tạo…,
Chúng con ca khen Mẹ: Kính chào đầy ơn phúc!


Sophronius Jêrusalem

LỜI KINH MỚI
Ôi Hương Nam núi Li Băng, chúng con ca ngợi Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con tôn vinh Mẹ là Đấng Toàn Thánh, chúng con chiêm ngắm Mẹ là Đấng Đầy Ơn Phúc, chúng con tôn nhận Mẹ là Đấng Công Chính Thiên Chúa đã suy tôn, và chúng con mừng kính Mẹ là hôn thê của Thiên Chúa. Chúng con xin cám tạ Mẹ vì Mẹ đã suy phục thánh ý Thiên Chúa, nhờ lời Fiat của Mẹ, Đấng Cứu Độ đã đến với chúng con. Amen.

maria_huong
15-11-2011, 06:39 PM
ĐẤNG NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHỐN KHÓ(Đấng An Ủi Người Khốn Khó, Đức Mẹ Ủi An,Đức Mẹ Luxembourg, Đức Mẹ Csíksomlyó)Câu truyện
Để có thể trở nên một người nâng đỡ hiệu quả, lẽ nào đích thân người ấy lại không biết khổ đau là gì? Như Con mình, bản thân Đức Maria đã “trở thành con người đau khổ” (Is 53,3). Cụ già Simêon đã tiên báo với Đức Maria rằng, “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn Bà” (Lc 2,35). Và lời ấy quả thật đã ứng nghiệm – khi trẻ Giêsu bị lạc mất trong Đền Thờ; khi Thầy Giêsu không chịu bỏ các môn đệ để ra tiếp chuyện với Mẹ ( “Kìa Mẹ Thầy và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn nói chuyện với Thầy.” Nhưng Chúa Giêsu hỏi lại, “Ai là Mẹ Ta, ai là anh em Ta?” (Mt 12, 47-48); và khi Chúa Giêsu từ trên thập giá đã trối Mẹ lại cho môn đệ Gioan săn sóc. Khi làm như thế, Chúa Giêsu cũng giao phó Gioan buồn phiền, đại diện của toàn thể nhân loại đau thương, cho Mẹ Người chăm sóc, và đặt Mẹ làm Đấng An Ủi cho tất cả những ai khốn khó.

Sau khi Chúa Giêsu tử nạn, mặc dù bản thân đầy đau khổ, nhưng Đức Maria đã trở nên một nguồn an ủi cho các môn đệ đang bơ vơ và đầy ân hận vì lầm lỡ. Thái độ tin cậy vào ơn quan phòng đã giúp Đức Maria thưa lên lời “fiat” để thụ thai Con Thiên Chúa ắt hẳn đã thăng triển, vì Mẹ đã nhìn thấy chương trình Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống Chúa Giêsu, và thái độ ấy đã vươn đến đỉnh điểm mãnh liệt nhất vào giờ phút Chúa Giêsu tử nạn. Sau biến cố Phục Sinh, Giaó Hội non trẻ nhất định đã kêu cầu sự nâng đỡ của Mẹ trong những cuộc bách hại và cấm cách. Thực vật, bằng chứng về lòng sùng kính Đức Maria là Đấng An Ủi Người Khốn Khó đã được tìm thấy trong các bản văn của thánh Ignatius thành Antioch, thế kỷ II, “Vì biết đau khổ là gì, nên Đức Maria luôn luôn sẵn lòng ban ơn ủi an.” Mẹ đã ban ơn dồi dào, nên được toàn thể Giaó Hội xưng tụng là Đấng An Ủi Người Khốn Khó.

Sau nhiều thế kỷ, vào năm 1624, vào thời kỳ cuộc chiến Ba-Mươi-Năm tàn phá công quốc Luxembourg, một linh mục tên là Brodquart đã khuyến khích các công dân xây dựng một nguyện đường dâng kính Mẹ Maria, Đấng An Ủi Người Khốn Khó. Vào năm 1626, nạn dịch hạch bộc phát và giết hại hầu hết cư dân, khiến công cuộc xây dựng nguyện đường phải trì hoãn. Khi yếu nhược hầu chết, cha Bodquart hứa sẽ hoàn thành công cuộc kiến thiết nếu như được bình phục. Ngài đã khoẻ mạnh, ngôi nguyện đường đã khánh thành vào năm 1628 và được dâng kính Đức Mẹ An Ủi. Lập tức, nguyện đường này trở nên một trung tâm hành hương nổi tiếng khi các tín hữu đến kêu xin Đức Mẹ ban ơn an ủi và giải thoát những đau khổ chiến tranh, dịch tễ, đói kém. Nhiều ơn trọng đại cà nhiều phép lạ còn được lưu giữ trong các tài liệu.

Năm 1672, vì muốn cổ động lòng sùng kính Đức Mẹ An Ủi, Đức Innocent X đã thiết lập một hội đạo đức tại đền thánh ấy. Số tín hữu hành hương gia tăng rất nhanh đến độ phải chuyển địa điểm súng kính về nhà thờ chính toà.

Vì những ơn Đức Mẹ An Ủi đã ban, vào năm 1666, vị thống đốc và các nghị viên đã đồng lòng tôn nhận Đức Maria làm quan thầy của thành phố Luxembourg. Đến năm 1678, Đức Maria còn được tôn nhận làm quan thầy của toàn công quốc Luxembourg.

Trong những thế kỷ sau đó, lòng sùng kính Đức Mẹ An Ủi Người Khốn Khó đã loan truyền khắp thế giới. Thật đáng buồn, lòng sùng kính phổ biến này dù sao cũng nói lên thảm trạng đau đớn lan tràn và da diết giữa nhân loại. Nhưng tạ ơn Chúa , lòng sùng kính ấy cũng minh chứng sự sẵn lòng phù giúp của Đức Maria dành cho mọi người khắp nơi, trong những hoàn cảnh khốn khó và đau đớn. Qua những can thiệp kỳ diệu, nhiều lần Đức Maria đã minh chứng Mẹ sẵn lòng ủi an những con cái khổ đau của Mẹ.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG
LẠY Thánh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Đấng An Ủi Người Khốn Khó, hôm nay con phó mình cho sự bảo trợ đặc biệt và kêu nài sự phù giúp từ mẫu của Mẹ. Con đoan hứa trung thành với Con Mẹ và hết lòng tôn vinh Mẹ. Con khấn xin Mẹ hãy đón nhận con như người con của Mẹ, và xin chở che con, hôm nay và mãi mãi. Xin Mẹ hãy luôn luôn hướng dẫn bước chân con; ủi an con trong đau đớn ưu phiền; giáo huấn con suốt đời biết thực thi thánh ý Chúa; và hãy ở bên con trong giờ lâm tử. Amen.

LỜI KINH MỚI
LẠY Mẹ dấu yêu, Đấng An Ủi Người Khốn Khó, chúng con van xin sự ủi an của Mẹ, không phải cho chúng con, nhưng cho những người thực sự đang khổ đau, những nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật, đói kém, giá lạnh, không nhà, thiên kiến, thất nghiệp, và vô vàn những sự dữ đầy dẫy khác trên thế giới nhiễu nhương này. Xin Mẹ hãy ban xuống niềm an ủi cho tâm trí họ, để họ biết trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa. Và xin Mẹ hãy sai chúng con đến với họnhư những người đem ủi an, bình an, chữa lành, lương thực, hơi ấm, chỗ ở, yêu thương đón nhận, việc làm và lòng thành đến cho họ, để họ và chúng con cùng được nghiệm cảm chương trình quan phòng của Thiên Chúa đang được thực hiện. Amen.

maria_huong
25-11-2011, 02:08 PM
9. ĐẤNG PHÙ HỘ CÁC TÍN HỮU


(Auxilium Christianorum)
Câu truyện
“Hãy truyền bá lòng sùng kính Đức Maria, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu, và anh chị em sẽ nhìn thấy các phép lạ.” Thánh Gioan Bosco đã kêu gọi như thế. Chính lòng sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu đã đưa ngài đến việc xây dựng thánh đường tại thành phố Turin vào năm 1863 để dâng kính Đức Maria Phù Hộ Các Tín Hữu, và góp phần làm cho tước hiệu này trở nên một trong những tước hiệu được ưa chuộng nhất của Đức Mẹ.
Lòng sùng kính của thánh Gioan Bosco đã được phấn khích nhờ hai giấc mơ. Trong giấc mơ thứ nhất, thánh nhân nhìn thấy một đám thiếu niên đông đúc đang hậm hực, nguyền rủa và đánh lộn với nhau. Ngài dùng những cú đấm để cố gắng giải hoà, nhưng không thành công. Một người “uy nghi” kéo thánh nhân ra khỏi đám hỗn loạn rồi truyền ngài trở lại với lời căn dặn, “Đừng dùng những cú đấm, nhưng là sự từ tâm.”
Gioan Bosco phản kháng, “Tại sao ông lại đòi tôi những điều không thể được như thế? Thực ra ông là ai?”
Người ấy đáp lại, “Hãy đi hỏi Mẹ Tôi. Tôi sẽ ban Mẹ Tôi cho cha để làm thầy dạy và hướng dẫn, và Mẹ Tôi sẽ làm cho điều ấy trở nên dễ dàng.”
Bỗng nhiên một bà lạ xuất hiện bên cạnh và trấn an Bosco, “Khi đến giờ con sẽ hiểu thôi.”
Trong giấc mơ thứ hai, thánh Bosco nhìn thấy hai cây cột mọc lên giữa biển khơi giông tố cho con thuyền thánh Phêrô, tức là Giaó Hội neo vào. Cây cột cao hơn có hàng chữ, “Ơn Cứu Độ các tín hữu.” Cây cột thấp hơn có bức tượng Mẹ Maria và hàng chữ, “Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu”
Thực ra, thánh Gioan Bosco không phải là người đầu tiên cổ động lòng tôn sùng Đức Maria, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu. Năm 1576, một linh mục ở Loreto tên là Bernadino Cirilo đã phát hành một kinh cầu, sau đó được Đức Clement VIII chuẩn y vào năm 1601, xưng tụng Đức Maria là Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu. Lời cầu này có lẽ đã đem đến cuộc hiển thắng vịnh Lepanto, chiến thắng được nhìn nhận là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ. Vì được Đức Maria phù trợ, Đức Pius V đã chúc tụng Mẹ là Đức Mẹ Chiến Thắng, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu.
Sau trận chiến Waterloo, Đức Pius thứ VII đã được giải thoát khỏi cảnh lưu đày. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, ngài đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu vào ngày 24 tháng năm.
Trong tác phẩm Vinh Quang Đức Mẹ, thánhAlphonus de Liguori (1696-1787) đã nhắc lại những lời của nhiều vị thánh. Thánh Gioan Damascên (c. 676- thế kỷ VIII) đã mô tả Đức Maria “là sự trợ giúp luôn sẵn sàng ban cho các tín hữu, nhờ đó mà tất cả đều được giải thoát khỏi các hiểm nguy.” Thánh Cosmas thành Giêrusalem (thế kỷ III) đã mô tả Đức Maria là “Đấng toàn năng có thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hoả ngục.” Thánh Alphonsus còn ghi lại lời thánh Bernard Clairvaux (1090-1153) đã thưa cùng Đức Mẹ: “Mẹ là Người Vô Địch trong việc bảo vệ các tôi trung, Mẹ đánh đuổi các quỷ dữ tấn công họ.” Các văn liệu lịch sử đầy dẫy những chứng tích về việc Đức Maria phù giúp các con cái của Mẹ trong những lúc quẫn bách, đặc biệt là kinh Trông Cậy, lời kinh Đức Mẹ cổ xưa nhất. Bản kinh- được tìm thấy trong một di cảo có từ thế kỷ III, thời kỳ có những cuộc bách hại rất khắc nghiệt – đã chúc tụng Đức Maria vì ơn phù trợ Mẹ ban cho các tín hữu trong thời gian quẫn bách.
Thánh Kinh đề cập đến sức mạng nữ giới trong việc chiến thắng quỉ dữ và bảo vệ các thuộc quyền. Sách Sáng Thế tiên báo một phụ nữ có miêu duệ sẽ đạp dập đầu rắn (3,5), và sách Khải Huyền kể về một người nữ có con sẽ “Thống trị các quốc gia bằng roi sắt” (12,5). Đức Maria được tin là người đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri ấy.
Là Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu, Đức Maria chính là mẫu gương cho mọi tín hữu. Mẹ tích cực ra tay cứu giúp con cái, chuyển dời trời đất để hoán chuyển những sự dữ và hoàn thành thánh ý Thiên Chúa.
LỜI KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu, chúng con phó mình cho sự phù trợ từ mẫu của Mẹ. Trong suốt lịch sử Giaó Hội, Mẹ đã cứu giúp các tín hữu trong thời ký thử thách, cám dỗ và hiểm nguy. Nhiều lần Mẹ đã tỏ ra là nơi Nương Ẩn cho các tội nhân, là Hy Vọng cho kẻ ngã lòng, là An Ủi cho người Khốn Khó và Nâng Đỡ cho kẻ hấp hối.
Chúng con hứa quyết sẽ là những môn đệ trung thành với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, để đem Tin Mừng Tình Yêu Thiên Chúa đến cho mọi người, kiến tạo hoà bình và công lý trên trái đất này. Với niềm tin vào sự cầu bầu của Mẹ, chúng con cầu nguyện cho Gíao Hội, cho gia đình, cho bằng hữu, cho những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi, và tất cả những người đang hấp hối. Lạy Mẹ Maria, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu, xin thương ban cho chúng con những ơn chúng con đang cần (kể ra…). Chớ gì chúng con được trung thành yêu mến phụng sự Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Xin Mẹ phù giúp chúng con và những người thân yêu để chúng con tìm được niềm vui bất tận vì được sống muôn đời bên Hiền Phụ của chúng con trên trời. Amen.
LỜI KINH MỚI
Ôi Đấng Phù Hộ vinh hiển của các tín hữu, xin hãy ở bên con khi cuộc đời đòi con những điều bất khả, đặc biệt là (kể ra những sự khó…). Xin Mẹ giúp con kiên trung trong hoàn cảnh này, xin nhắc nhớ con rằng trong Chúa Thánh Thần mọi sự đều có thể. Amen.


Trích “Một trăm danh hiệu Đức Maria”


Lm. Anthony F. Chiffolo

maria_huong
01-12-2011, 06:33 PM
10. ĐẤNG CHỈ ĐƯỜNG(Hodegetria)

Câu truyện
Câu truyện về bức ảnh thánh Hodegetria là một câu truyện lâu đời và phong phú, bởi vì bức ảnh này có nguồn gốc từ Byzantium và Nga. Trong truyền thống Chính Thống Giaó Nga, có ba bức ảnh Đức Mẹ bồng Con là bức Theotokos (Mẹ Thiên Chúa), bức Hodegetria (Đức Mẹ Chỉ Đường), và bức Đức Mẹ Dịu Hiền. Trong truyền thống Bizantium, các bức anh Đức Mẹ bồng Con chính yếu là bức Nikôpia, bức Hodegetria, và bức Laccherniotissa, nhấn mạnh đến vai trò cầu bầu của Mẹ Maria.
Hodegetria có nghĩa là “Mẹ là Đấng Chỉ Đường”. Bức ảnh thánh này diễn tả Mẹ một tay như thể đang bồng Hài Nhi Giêsu, trong khi tay kia chỉ vào Người. Cử chỉ và ánh mắt của Đức Mẹ – hường ra khỏi bức ảnh và nhìn vào người chiêm ngắm – mời gọi mọi người hãy tôn nhận Con Mẹ là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Do đó, bức ảnh thánh này còn được gọi là bức Dấu Chỉ Đường. Các nhà chú giải cũng tin bức ảnh thánh này diễn tả Đức Mẹ chính là đường dẫn đến Chúa Kitô, bởi vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu cho thế giới và tiếp tục tỏ Người cho mọi dân tộc,
Trong bức ảnh thánh, Chúa Hài Nhi trên tay phải của Đức Mẹ đang giơ tay ban phúc lành. Mặc dù là một con trẻ, nhưng Chúa Giêsu lại có vóc dáng cân đối và gương mặt của một thanh niên. Sự tương phản này có ý nói rằng Chúa Giêsu vừa là Con của Đức Maria, vừa là Con của Thiên Chúa, vừa là hiện hữu trong thời gian như con người, vừa hằng hữu là Ngôi Lời, biểu tượng qua quyển sách Người đang cầm ở tay trái. Tư thế và dáng vẻ của Đức Mẹ nhắc cho các tín hữu rằng Con Mẹ là con người như chúng ta, nhưng lại siêu vượt chúng ta vô cùng.
Vừa đơn sơ, vừa mang tính biểu trưng, bức ảnh Đức Hodegetria cho thấy Chúa Giêsu là ai và con đường các tín hữu phải theo. Qua việc trình bày các trọng tâm của Kitô Gíao, Đức Maria thúc dục mọi tín hữu hãy suy niệm về ý nghĩa của đức tin.
LỜI KINH TRUYỀN THỐNG
Ôi Đức Trinh Nữ rất thánh, con xin nhờ Mẹ kêu nài Chúa Thánh Thần- Đấng đã cho Mẹ cưu mang Chúa Giêsu – cũng ban Chúa Giêsu cho con. Ước chi Chúa Thánh Thần – Đấng đã cho thân xác Mẹ được tiếp đón Chúa Giêsu – cũng cho linh hồn con được tiếp rước Chúa Giêsu. Ước chi Chúa Thánh Thần- Đấng đã cho Mẹ sở hữu và hạ sinh Chúa Giêsu – cũng cho con được nhận biết Chúa Giêsu. Ước chi trong Chúa Thánh Thần- Đấng mà trong Người, Mẹ đã xưng mình là nữ tì Thiên Chúa và xin nên trọn nơi Mẹ như lời thiên thần truyền- con được chúc tụng, trong sự hèn mọn của mình, những điều cao cả của Chúa Giêsu. Ước chi trong Chúa Thánh Thần – Đấng mà trong Người, Mẹ đã tôn thờ Chúa Giêsu như Thiên Chúa và chiêm ngắm Người như Người Con của Mẹ – con cũng được yêu mến Chúa Giêsu. Amen.


Thánh Ildefonsus Toledo

LỜI KINH MỚI
Lạy Mẹ Chỉ Đường, gần đây con thấy mình thắc mắc về đức tin, nghi ngờ những điều con đã được giáo hoá và phản kháng những giáo lý của Giaó Hội. Xin Mẹ giúp con trong cuộc học hiểu để con thấy được Sự Thật, tìm được con đường phải đi và Sự Sống đem lại cho con niềm vui. Amen.


Trích “Một trăm danh hiệu Đức Maria”Lm. Anthony F. Chiffolo