PDA

View Full Version : 50 Năm Kinh Hòa BìnhVinam
08-12-2011, 08:40 PM
50 Năm Kinh Hòa BìnhMặc dù duới bầu trời mưa, gío và lạnh. Nhưng hàng ngàn giáo dân của các Giáo Xứ, Cộng Đoàn Công Giáo VN thuộc Giáo Phận Galveston-Houston cũng đổ xô về Thánh Đuờng Đức Mẹ Lavang vùng Northest Houston khi hay tin Linh Mục Nhạc Si Kim Long hiện diện trong chương trình này.
Điều khiển chương trình mừng kính 50 năm Kinh Hòa Bình hôm nay do Linh Mục Nhạc Si Giao Kim cùng với một nữ tu dòng Đa Minh.
Hằng chục các Ca Đoàn của các Giáo Xứ cũng như các Cộng Đoàn đã cùng với ca đoàn Các Sơ Đa Minh đến để cùng hợp ca 20 bản Thánh Ca trong số trên 3,000.00 nhạc phẩm Thánh Ca mà LM Kim Long đã sáng tác.

Nhạc Phẩm Thánh Ca KINH HÒA BÌNH đuợc ca đoàn tổng hợp cất lên và toàn thể giáo dân trong nhà thờ đều đứng lên cùng hát với ca đoàn nhạc phẩm này một cách trang trọng truớc khi chia tay nhau.
Sau đây kính mời qúy vị coi qua hình ảnh, sau đó coi 21 youtube mà chúng tôi đã thâu.
Nguyễn Vân Tùng
Houston, ngày 4 tháng 12 năm 2011

Vinam
08-12-2011, 08:42 PM
01 Chúa đã sai tôi
http://www.youtube.com/watch?v=h-648qpl770&feature=related (http://youtu.be/h-648qpl770)02 Con nay sẽ lấy gì
http://www.youtube.com/watch?v=yM9NZiVy-wo&feature=related (http://youtu.be/yM9NZiVy-wo)03 Tình Yêu Thiên Chúa
http://www.youtube.com/watch?v=7Dcp0WWkbi0&feature=related (http://youtu.be/7Dcp0WWkbi0)04 Bài Tình Ca
http://youtu.be/gWr21ItU3lc (http://youtu.be/gWr21ItU3lc)

05 Giao Duyên
http://youtu.be/fYOFCAugjAo (http://youtu.be/fYOFCAugjAo)

Vinam
08-12-2011, 08:53 PM
06 Từ Ngàn Xưa
http://youtu.be/9jbtdYcOvU0 (http://youtu.be/9jbtdYcOvU0)


07(a) Kim Long - Ở lại với con
http://youtu.be/vKrp83vO5XA (http://youtu.be/vKrp83vO5XA)


07(b) Kinh Trong Sương
http://www.youtube.com/watch?v=REqKPMviVIo&feature=related08 Vì Chúa là tình yêu
http://www.youtube.com/watch?v=ZzMJdU64ma8&feature=related09 Bài Ca Nghìn Trùng
http://youtu.be/d-GEygbRK0w (http://youtu.be/d-GEygbRK0w)


10 Lưu Danh Thiên Thu
http://www.youtube.com/watch?v=hkxilTMxjqM&feature=related

Vinam
08-12-2011, 09:05 PM
11 Cảm Mến Hòng Ân
http://www.youtube.com/watch?v=RrPxPb7Q8oI&feature=related


12 Thành Tâm Thờ Kính
http://www.youtube.com/watch?v=NZzBjhFPtUg&feature=related


13 Hướng Về Chúa
http://www.youtube.com/watch?v=_9XLtG8hnC0&feature=related


14 Hồn tôi Hướng Về Chúa
http://www.youtube.com/watch?v=QRx-8gjhp8M&feature=related


15 Chúa Không Lầm
http://www.youtube.com/watch?v=AgZhxLdnHnk&feature=related

Vinam
08-12-2011, 09:15 PM
16 Kinh Đêm
http://www.youtube.com/watch?v=ClFF7iUehM8&feature=related17 Đêm Đông Sương
http://www.youtube.com/watch?v=C0RI9kjK3g4&feature=related18 Vị Cứu Tinh
http://www.youtube.com/watch?v=EJ33pdA0vsg&feature=related19 Ca Vang Suốt Đời
http://www.youtube.com/watch?v=YMevt9puLhM&feature=related20 Kinh Hòa Bình
http://www.youtube.com/watch?v=1f2MpDT5Dg8&feature=related