PDA

View Full Version : Thông báo sự cốBMK
24-08-2008, 08:57 AM
Do nhà cung cấp thực hiện chuyển đổi hosting cho nên web TCVN đã bị tạm dừng truy cập 1 ngày (23-8-2008). Thành thật xin lỗi vì đã không kịp thông báo trước cho quý ACE. Bây giờ thì TCVN đã trở lại hoạt động bình thường.

Thân ái ! :118: