PDA

View Full Version : Đêm Thánh Ca Đón Mừng Chúa Giáng Sinhgioanha
21-12-2011, 07:43 AM
GIÁO XỨ THÁNH PHANXICÔ XAVIE
Nhà thờ cha Tam
Đêm Thánh Ca Đón Mừng Chúa Giáng Sinh

https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/500x195-images-ChaTam-TinTuc-Tin_GX-12-DemThanhCa.jpg
Audio: Đêm Thánh ca ngợi Tình Yêu và Sự Sống

1. Lời dẫn nhập Đêm Thánh (tiếng Việt)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/01_dannhap.mp3


2. Lời dẫn nhập Đêm Thánh (tiếng Hoa)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/02_dannhaptienghoa.mp3

3. Lời khai mạc - Cha phụ tá Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/03_loikhaimac.mp3

4. Phúc âm - Cha chánh xứ Stêphanô Huỳnh Trụ
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/04_phucam.mp3


5. Đêm Noel - Ca đoàn Têrêsa Avila (Gx. Thánh Phanxicô Xaviê)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/05_demnoel.mp3

6. Mục Đồng Ca - Ca đoàn Cêcilia - người Hoa (Gx. Thánh Phanxicô Xaviê)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/06_mucdongca.mp3

7. Mừng Chúa Ra Đời - Ca sĩ Đức Thiện
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/07_mungchuaradoi.mp3

Mùa Đông Năm Ấy - Ca sĩ Đức Thiện
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/07_muadongnamay.mp3

8. Liên Khúc Giáng Sinh - Ca đoàn Giới Trẻ (Gx. Bình Thái)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/08_lienkhucgiangsinh.mp3

9. Feliz Navidad - Ca sĩ Cris
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/09_Felizlavidad.mp3

Máng Cỏ Hồn Con - Ca sĩ Cris
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/09_mangcotamhon.mp3

10. Chú Bé Đánh Trống - Ca đoàn Thiếu Nhi Cêcilia - người Việt (Gx. Thánh Phanxicô Xaviê)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/10_chubedanhtrong.mp3

11. Hội Nhạc Thiên Quốc & Niềm Vui Bên Chúa - Ca đoàn Albertô (Gx. Đaminh - Ba Chuông) no

12. Chuyện Một Đêm Đông - Linh mục Gioan Bt. Nguyễn Sang (Gp. Mỹ Tho)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/12_chuyenmotdemdong.mp3

Giao lưu với Linh mục Gioan Bt. Nguyễn Sang (Gp. Mỹ Tho)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/12_giaoluunguyensang.mp3

Con Dâng Chúa - Linh mục Gioan Bt. Nguyễn Sang (Gp. Mỹ Tho)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/12_condangchua.mp3

13. Đêm Bình An - Ca đoàn Tổng Hợp (Gx. Thái Hoà)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/13_dembinhan.mp3

Dân Bơ Vơ - Ca đoàn Tổng Hợp (Gx. Thái Hoà)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/danbovo.mp3


14. Trời Hân Hoan - Ca đoàn Thiếu Nhi (Gx. Chợ Quán)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/14_troihanhoan.mp3

Khi Chúa Vào Đời - Ca đoàn Thiếu Nhi (Gx. Chợ Quán)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/14_khichuavaodoi.mp3

15. Đêm Thánh Vô Cùng - Ca đoàn Phanxicô Xaviê - người Hoa (Gx. Thánh Phanxicô Xaviê)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/15.demthanhvocung.mp3

16. Cánh Đồng Bêlem - Ca đoàn Phanxicô Xaviê - người Việt (Gx. Thánh Phanxicô Xaviê)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/16_canhdongbelem_2.mp3

17. Thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn - Cha phụ tá Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/17_camon.mp3

18. Hang Bêlem (Hoa - Việt)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/MP3_thanhca/giangsinhnhathophanxico/18_hangbelem.mp3