PDA

View Full Version : Ngài Thật Gần Gũi - Đức Thánh Cha Gioan Phaolo IITitanic
21-12-2011, 01:45 PM
Thêm một video về Đức Thánh Cha

http://www.youtube.com/watch?v=RlaR_wqrvM0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hn_GLnDUmQg&feature=endscreen&NR=1