PDA

View Full Version : Thư ngỏ - Kính gửi Quý Ân Nhân!lyhung
05-01-2012, 07:44 PM
http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/chaphat3.jpg (http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/chaphat3.jpg)


http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/chaphat2.jpg (http://i678.photobucket.com/albums/vv147/trongnghiacoco/chaphat2.jpg)


Trích : LM.LAMTANPHAT => http://longchuathuongxot.net


Cha LAMTANPHAT lúc trước là Cha Sở GX bến Dinh => GX bến Siêu => và nay về Tân Hồng khoảng 2 tháng -TT Sa Rài_Huyện Tân Hồng_Đồng Tháp

lyhung
06-01-2012, 10:39 AM
Úp lên cho 1 ngày mới có nhiều ân nhân thấy giúp đở Cha. Mong được nhiều tấm lòng Nhân Ái của cộng đoàn dân chúa gần xa. thanks

lyhung
10-03-2012, 06:13 PM
dưới đây là thư ngõ có chử ký GM Phaolô Bùi Văn Đọc và Hồng Y Tổng Giám Mục GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẨN. Mong được quý ân nhân gần xa ủng hộ.

trích : LM.LAMTANPHAT http://longchuathuongxot.net/showthread.php?t=13340

http://canhdongtruyengiao.net/Truyen%20Giao/Phong%20su/ChaPhat/image001a.gif (http://canhdongtruyengiao.net/Truyen%20Giao/Phong%20su/ChaPhat/image001a.gif)
http://canhdongtruyengiao.net/Truyen%20Giao/Phong%20su/ChaPhat/image002a.gif (http://canhdongtruyengiao.net/Truyen%20Giao/Phong%20su/ChaPhat/image002a.gif)