PDA

View Full Version : Danh sách Quý Ân nhân Đợt 1nguyễn văn xuân
02-09-2010, 11:07 PM
Ban Thiện Nguyện HƯƠNG QUÊ
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh


DANH SÁCH QUÍ VỊ ÂN NHÂN ĐỢT 1

Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ cho việc xây dựng Điểm Truyền Giáo,
Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của Quí ân nhân có tên sau đây:

1-Anh chị Trung Chính-Ngọc Anh (Bình Hưng Hòa)...........500.000 đ
2-Anh chị Hạc-Tiên (Trịnh Thị Miếng-Hóc Môn)...............500.000 đ
3-Anh chị Trí Nhung ( Giáo xứ Lạc Quang).......................500.000 đ
4-Ơng bà Trùm Hùng (Giáo xứ Lạc Quang).......................500.000 đ
5-Bà Liên (Giáo xứ Bạch Đằng)....................500.000 đ
6-Anh chị Đức (Giáo xứ Bạch Đằng)....................1000.000 đ
7-Anh chị Tài Phượng (Giáo xứ Trung Chánh)....................1000.000 đ
8-Ông bà Thời ( Giáo xứ Lạc Quang).....................500.000 đ
9-Anh chị Lộc Hiền (Giáo xứ Tân Hương)......................1000.000 d
10-Bà Chánh Sáng và nhóm Bà Mẹ CG. Gx Hy Vọng.............1350.000 d
11-Anh Chị: Giuse Trần Văn Tài-Têrêsa.
Nguyễn Thị kim Phượng (Giáo xứ Trung Chánh)..................5000.000 đ
12-Bà cụ Têrêsa Vũ Thị Sen (Giáo xứ Trung Chánh).............500.000 đ
13-Ông bà Trần Xuân Tiến ( NS-TP HCM)...........................500.000 đ
14-ÔB. Giuse-Maria Trần Văn Đoan(Bà Rịa VũngTàu)...........1000.000 đ
15- Ông bà Nguyễn Văn Giao (Giáo xứ Lạc Quang)...............200.000 đ

TC: 14.550.000 d
(Tộng cộng là mười bốn triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn quí ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa,
Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria ban ơn lành và trả công bội hậu đến quí vị.

Đại diện Ban Thiện Nguyện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ

Số tiền nhận được trên đây của Quí ân nhân. Chúng tôi đã chuyển đến
hai ông Giuse Nguyễn Văn Quí (Phó Trương, kiêm Phó ban kiến thiết Giáo xứ)
và ông Giuse Nguyễn Văn Vậng ( Ban truyền thông giáo xứ) nhận số tiền này
vào ngày 29/08/2010 tại Tp Hồ Chí Minh.

Đại diện cho Cha và Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình hai ông hết lòng
cảm ơn quí ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria ban
ơn lành và trả công bội hậu đến quí vị. Kính xin quí vị tiếp tục giúp đỡ cho điểm
truyền giáo của Gx Đền Thánh Giuse An Bình.
Xin hết lòng đa tạ.

-)0(-

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện HƯƠNG QUÊ xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2,
Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com