PDA

View Full Version : Danh sách Quý Ân nhân Đợt 2nguyễn văn xuân
05-09-2010, 12:29 AM
Ban Thiện Nguyện HƯƠNG QUÊ
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh


DANH SÁCH QUÍ VỊ ÂN NHÂN ĐỢT 2

Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ cho việc xây dựng Điểm Truyền Giáo,
Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của Quí ân nhân đợt 2 có tên sau đây:

Anh Chị ĐỖ TUYẾN-BÙI THỊ THÚY-Địa chỉ: USA
(Trước đây: Gx Vạn Đồn, Kinh B1) Ủng hộ 1000 USD (Một ngàn Dola)
[/SIZE]
DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN THUỘC GIÁO XỨ BẠCH ĐẰNG ĐÓNG GÓP
XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH (GP.LONG XUYÊN)
NHÓM THIỆN NGUYỆN GIÁO XỨ BẠCH ĐẰNG (DO ÔNG BÀ PHƯỚC XUYÊN)

1..... 3/9/2010... Ông Lầu............................................ 500,000 đ
2..... 3/9/2010...Ông Bà Đức........................................ 500,000 đ
3..... 3/9/2010...Nhà Hàng MPM (Hóc Môn)...................300,000 đ
4..... 3/9/2010...Anh Chị Tâm Yến (Hóc Môn).............. 300,000 đ
5..... 3/9/2010...ÔB. Bảy Thanh (Trại hòm Lạc Quang).300,000 đ
6..... 3/9/2010...Anh Chị Tuấn Thảo............................ 100,000 đ
7..... 3/9/2010...Ông Bà Nguyên Thảo......................... 100,000 đ
8..... 3/9/2010...Anh Chị Tuấn Trinh............................ 100,000 đ
9..... 3/9/2010...Cô Ngà.............................................. 100,000 đ
10... 3/9/2010...Chị Vy (xứ Tam Hà)........................... 100,000 đ
11... 3/9/2010...Vịt Con.............................................. 200,000 đ
12... 3/9/2010...Chị Liên...........................................1000.000 đ
13... 3/9/2010...Bà Sen............................................... 100,000 đ
TỔNG CỘNG 3,700,000

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN THUỘC GX. LẠC QUANG ĐÓNG GÓP
XÂY DỰNG NHÀ THỜ GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH (GP.LONG XUYÊN)
NHÓM THIỆN NGUYỆN GIÁO XỨ LẠC QUANG DO ÔNG BÀ MINH PHỤNG

1...3/9/2010...Gia đình cháu Trinh..........2,000,000 đ
2...3/9/2010...Ông Bà Minh Phụng.............200,000 đ
TỔNG CỘNG 2.200.000

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN THUỘC GX. TRUNG CHÁNH ĐÓNG GÓP
XÂY DỰNG NHÀ THỜ GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH (GP.LONG XUYÊN)
NHÓM THIỆN NGUYỆN GIÁO XỨ TRUNG CHÁNH DO CỤ BÀ VŨ THỊ SEN

1.....31/08/2010...Anh chị. Giuse Vũ Đức Linh
và Maria Vũ Thị Ngọc Lan.................................... 1000,000 đ
2..... 31/08/2010...Bà Maria Đỗ Thị Liên...............500,000 đ
3..... 31/08/2010...Anh chị. Hùng.........................500,000 đ
4..... 31/08/2010...Anh chị. Nga Bích....................500,000 đ
5..... 31/08/2010...Anh chị. Phương Dung............500,000 đ
6..... 31/08/2010...Bà Vượng................................500,000 đ
7..... 31/08/2010...Chị Nga...................................500,000 đ
8..... 31/08/2010...Ông Bà Hiền............................200,000 đ
9..... 31/08/2010...Anh chị. Ngọc Lan...................200,000 đ
10... 31/08/2010...Bà Doanh & Ông Bà Thành.....200,000 đ
11... 31/08/2010...Bà Sự & Anh Chị Thành..........200,000 đ
12... 31/08/2010...Anh Tâm.................................100,000 đ
13... 31/08/2010...Anh chị. Ngọc.........................200,000 đ
14... 31/08/2010...Anh chị. Nam..........................200,000 đ
15... 31/08/2010...Chị Thảo.................................100,000 đ
16 31/08/2010...Cháu Tuyên (Suối Nho).............200,000 đ
TỔNG CỘNG 5,600,000 đ

Kết toán:: 11.500.000 đ ( Mười một triệu năm trăm ngàn đồng)
1000 USD ( một ngàn Dola).

Số tiền này chúng tôi sẽ chuyển về Cha xứ và Ban hành giáo
Giáo xứ Đền Thành Giu Se An Bình vào ngày Lễ đặt viên đá
đầu tiên xây dựng Giáo xứ, 12/09/2010.

Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn:
Anh chị Đỗ Tuyến-Bủi Thị Thúy ( Đang định cư tại Hoa Kỳ)
Ông bà Phước-Xuyên(Nhóm thiện nguyện Gx Bạch Đằng).
Ông bà Minh-Phụng (Nhóm thiện nguyện Gx Lạc Quang).
Cụ bà Vũ Thị Sen (Nhóm thiện nguyện Gx Trung Chánh).
Cùng toàn thể quí ân nhân đã góp công, góp của cho công cuộc
xây dựng nhà Chúa (Giaó xứ Đền Thánh Giu Se An Bình).
Nguyện xin thiên Chúa, Thánh cả Giu Se, và Mẹ Maỉa ban tràn
đầy hồng ân đến với quí vị, và gia đình .

Đại diện Ban Thiện Nguyện Hương Quê
(GX. Đền Thành Giu Se An Bình)
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện HƯƠNG QUÊ xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2,
Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com[/COLOR]

nguyễn văn xuân
05-09-2010, 10:45 PM
Ban Thiện Nguyện HƯƠNG QUÊ
(GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH)
Tại TP Hồ Chí Minh

CHÂN THÀNH TRI ÂN
HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH VIỆT NAM.

Trọng kính Cha Đặc Trách, Quí Cha
Kính thưa Ban Thường Vụ HĐGD Đa Minh Việt Nam.

Đáp lại lời thỉnh xin của Cha xứ cùng B.T.N. Giaó xứ Đền Thánh GiuSe An Bình.
Với Tình yêu thương , lòng quảng đại và bác ái.Trước những khó khăn thiếu thốn và nhu cầu bức thiết của Xứ đạo.
Để thực hiện nơi truyền giáo, theo tinh thần Thánh Phụ Đa Minh.
Chúng con đã nhận được 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu Việt Nam Đồng ).
Từ Cha Đặc Trách và Ban Thường Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam,
giúp đỡ cho công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo Giáo xứ Đền Thành Giuse An Bình này.
Chúng con xin chân thành tri ân Cha đặc Trách cùng Quí Cha
Nguyện xin Thánh Cả GIUSE cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến quí Cha và Cha đặc trách, để hướng đẫn Đoàn Chiên Thánh Phụ.
Chúng Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Anh Đoàn Trưởng Đa Minh
Trần Tấn Thanh, Anh đoàn phó Giu Se Đỗ An Ninh và Quý Ban Thường Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị được dồi dào sức khỏe, an bình và hạnh phúc trên đường hăng say nhiệt thành, thi hành sứ vụ Tông đồ với tinh thần cao cả của Thánh phụ Đa Minh. Và đặc biệt hôm nay theo bước chân Thánh Phụ Đa Minh mà quí vị đã thực hiện nơi chúng tôi.
Xin Thay thay mặt Cha xứ. Ban Thiện Nguyện Gx Đền Thánh Giuse An Bình
hết lòng đa tạ và tri ân.

TP Hồ Chí Minh ngày 05/09/2010
TM Ban Thiện Nguyện Gx Đền Thánh Giuse An Bình
Mic. Nguyễn Văn Xuân

Số tiền này chúng con sẽ chuyển về Cha xứ và Ban hành giáo
Giáo xứ Đền Thành Giu Se An Bình vào ngày Lễ đặt viên đá
đầu tiên xây dựng Giáo xứ, 12/09/2010.

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện HƯƠNG QUÊ xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2,
Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com