PDA

View Full Version : Danh sách Quý Ân nhân Đợt 3nguyễn văn xuân
08-09-2010, 09:25 PM
Ban Thiện Nguyện HƯƠNG QUÊ
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh


DANH SÁCH QUÍ VỊ ÂN NHÂN ĐỢT 3

Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ cho việc xây dựng Điểm Truyền Giáo,
Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của Quí ân nhân đợt 3 có tên sau đây:

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH (GP.LONG XUYÊN)
NHÓM THIỆN NGUYỆN GIÁO XỨ BẠCH ĐẰNG

(Do bà Trần Thị Liên)

1- 07/09/2010-Khu Đức Mẹ HCG - Gx Bạch Đằng: 2000.000 đ
2- 07/09/2010 Bà Maria Trần Thị Hương-Gx Bạch Đằng: 1000.000 đ
3- 07/09/2010 Maria Nguyễn Thị Tuyết-Gx Bạch Đăng: 1000.000 đ
4- 07/09/2010 Anh chị Hợp: 100.000 đ
5- 07/09/2010 Ông Bà Lãm: 100.000 đ
6- 07/09/2010 Ông Bà Tín: 50.000 đ
7- 07/09/2010 Cô Khuyên: 200.000 đ
8- 07/09/2010 Bà Dâng: 100.000 đ
9- 07/09/2010 Bà Định và AC Huệ Ái-(Trung Chánh): 300.000 đ
10- 07/09/2010 Anh chị Kim-Gx BĐ: 100.000 đ
11- 07/09/2010 Anh Phêro Nguyễn Anh Hùng-GX BĐ: 1000.000 đ
12- 07/09/2010 ÔB. Têrêsa Phạm thị Kim Phượng GX BĐ: 1000.000 đ
13- 07/09/2010 Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Yến …GXLQ: 1000.000 đ
14- 07/09/2010 Maria Đinh thị Ngọc Dung GX Tân Việt: 1000.000 đ
15- 07/09/2010 AC Dũng Yến-GX LQ: 1000.000 đ
16- 07/09/2010 Ông Bà Thịnh-GX LQ: 500.000 đ
17- 07/09/2010 01ân nhân Gx Trung Chánh (ẩn danh): 250.000 đ
18- 07/09/2010 11 ân nhân..Gx Lạc Quang (ẩn danh): 2.450.000 đ

TỔNG CỘNG:13,150,000đ (Mười ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

Số tiền này chúng tôi sẽ chuyển về Cha xứ và Ban hành giáo
Giáo xứ Đền Thành Giu Se An Bình vào ngày Lễ đặt viên đá
đầu tiên xây dựng Giáo xứ, 12/09/2010.

Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn:
Bà Trần Thị Liên(Nhóm thiện nguyện Gx Bạch Đằng).
Cùng toàn thể quí ân nhân đã góp công, góp của cho công cuộc
xây dựng nhà Chúa (Giaó xứ Đền Thánh Giu Se An Bình).
Nguyện xin thiên Chúa, Thánh cả Giu Se, và Mẹ Maỉa ban tràn
đầy hồng ân đến với quí vị, và gia đình .

Đại diện Ban Thiện Nguyện Hương Quê
(GX. Đền Thành Giu Se An Bình)
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện HƯƠNG QUÊ xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2,
Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com