PDA

View Full Version : Danh sách Quý Ân nhân Đợt 4nguyễn văn xuân
10-09-2010, 11:21 PM
Ban Thiện Nguyện HƯƠNG QUÊ
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh


DANH SÁCH QUÍ VỊ ÂN NHÂN ĐỢT 4

Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ cho việc xây dựng Điểm Truyền Giáo,
Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của Quí ân nhân đợt 4 có tên sau đây:

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH (GP.LONG XUYÊN)
NHÓM THIỆN NGUYỆN GIÁO XỨ BẠCH ĐẰNG
(DO BÀ MARIA TRẦN THỊ LIÊN)

1-09/09/2010.OB Giuse Trương Mạnh Hùng(Gx Lạc Quang):500.000 đ
2- 09/09/2010 OB. Anton Nguyễn Văn Thời-( Gx Lạc Quang): 300.000 đ
3- 09/09/2010 Ong Bà Tâm: ( Gx Lạc Quang): 1000.000 đ
4- 09/09/2010 AC. Anton Nguyễn Văn Thức-( Gx Bùi Môn): 200.000 đ
5- 09/09/2010 Ong Bà Minh-( Gx Lạc Quang): 100.000 đ
6- 09/09/2010 OB..Giuse Đinh Văn Tuyến-( Gx Lạc Quang): 200.000 đ
7- 09/09/2010 Bà Maria Trần Thị Liên-( Gx Lạc Quang): 200.000 đ
8- 09/09/2010 Một ân nhân (Xin ẩn danh)-( Gx Lạc Quang): 500.000 đ
9- 10/09/2010 Chị Minh-(GxTrung Chánh): 100.000 đ
10- 10/09/2010 Bà cố Thứ-(Gx Lạc Quang): 300.000 đ
11- 10/09/2010 Ông bà cả Duy-(Gx Lạc Quang): 300.000 đ
12- 10/09/2010 Cô Ngân-(Gx Bạch Đằng): 200.000 đ
13- 10/09/2010 AC Nguyễn Ngọc Sang-(Gx Bạch Đằng): 500.000 đ
14- 10/09/2010 Anh chị Bách-Hường-(Gx Bạch Đằng): 200.000 đ
15- 10/09/2010 Một ân nhân (Ẩn danh)-(GxTrung Chánh): 100.000 đ
16- 10/09/2010 Một ân nhân (Ẩn danh)-(Gx Bạch Đằng): 100.000 đ
17- 10/09/2010 Ông bà Xuyên-Phước-(Gx Bạch Đằng): 100.000 đ
18- 10/09/10 Hai chị Đức-Tường(Trung Chánh-Bạch Đằng): 550.000 đ
19- 10/09/2010 AC Antôn Nguyễn Đình Phương(Bạch Đằng): 300.000 đ
20- 10/09/2010 Cô Maria Ng Thị Thu Hồng-(Gx Bạch Đằng): 200.000 đ
21- 10/09/2010 Anh chị Lợi-(Gx Bạch Đằng): 500.000 đ
22- 10/09/2010 Cô Hồng-(Gx Bạch Đằng): 200.000 đ
23- 10/09/2010 Chị Bình-(Gx Bạch Đằng): 200.000 đ
24- 10/09/2010 Ông Quyền-(Gx Bạch Đằng): 100.000 đ
25- 10/09/2010 Anh chị Thảo-(GxTrung Chánh): 500.000 đ
26- 10/09/2010 Chị Nhàn-(Gx Bạch Đằng): 200.000 đ
27- 10/09/2010 Chị Dung-(Gx Bạch Đằng): 500.000 đ
28- 10/09/2010 Hai ân nhân (Ẩn danh)-Gx Bạch Đằng: 400.000 đ

TỔNG CỘNG: 8.550.000 đ (Tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

Số tiền này chúng tôi sẽ chuyển về Cha xứ và Ban hành giáo
Giáo xứ Đền Thành Giu Se An Bình vào ngày Lễ đặt viên đá
đầu tiên xây dựng Giáo xứ, 12/09/2010.

Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn:
Bà Trần Thị Liên (Nhóm thiện nguyện Gx Bạch Đằng).
Cùng toàn thể quí ân nhân đã góp công, góp của cho công cuộc
xây dựng nhà Chúa (Giaó xứ Đền Thánh Giu Se An Bình).
Nguyện xin thiên Chúa, Thánh cả Giu Se, và Mẹ Maỉa ban tràn
đầy hồng ân đến với quí vị, và gia đình .

Đại diện Ban Thiện Nguyện Hương Quê
(GX. Đền Thành Giu Se An Bình)
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện HƯƠNG QUÊ xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2,
Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com