PDA

View Full Version : Tâm Thư 2: kính gởi Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sỹ và Quý Ân Nhânnguyễn văn xuân
02-11-2010, 06:37 PM
GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/hinh-1-1copypsdpsd.jpg

Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình chúng con xin hết lòng Tri Ân:

- Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
- Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn
- Cha FX Nguyễn Đức Đạt OP Đặc Trách Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh Việt Nam.
- Quí Cha - Quí Tu sỹ - Quí Ân nhân - Quí Thân nhân.

Đã thương giúp Giáo xứ chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng sự kêu gọi giúp đỡ
tinh thần cũng như vật chất, cho Giáo xứ chúng con sớm được tiến hành như tình
Chúa thương ban.

Nguyện xin Thánh cả Giuse. Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban nhiều hồng ân và trả
công bội hậu cho Đức Cha Giuse - Đức Hồng Y Gioan Baotixita - Cha FX Đặc Trách
Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh Việt Nam.
Quí Cha - Quí Tu sỹ - Quí Ân nhân - Quí Thân nhân cùng tất cả mọi người đã làm
phúc cho chúng con.
Kính xin tiếp tục nâng đỡ và hiệp thông cùng Giáo xứ chúng con qua tâm thư dưới đây.

Cha xứ
Ban hành giáo xứ và Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ An Bình

Kính đa tạ.

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/tam-thu2.jpg