PDA

View Full Version : Danh sách Quý Ân nhân Đợt 9: ( 9/1, 9/2, 9/3 )nguyễn văn xuân
02-03-2011, 09:11 PM
Từ: Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 9/1

TP Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 03 năm 2011


THƯ CẢM ƠN
Kính gởi Anh Chị: Thanh Phong - Thu Bích
Địa chỉ: USA – Mail: pnbn100@yahoo.com

Thưa Anh Chị:
Chúng tôi đã được nghe Bà Nguyên (Thân nhân của anh chị tại TP Hồ Chí Minh) giới thiệu nhiều về Anh Chị hiện đang định cư tại Mỹ, là người đạo đức có lòng tốt và thường hy sinh giúp đỡ cho nhiều nơi truyền giáo tại Việt Nam.

Thưa Anh Chị:
Chương trình xây dựng Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình, là một nhà thờ vùng sâu vùng xa. Con chiên bổn đạo nghèo. Nhưng nay được sự khuyến khích và chấp thuận của Tòa giám mục Giáo phận Long Xuyên, cho phép xây dựng lại, để trở thành trung tâm hành hương kính Thánh Giuse hằng năm, Vì Thánh Giuse nơi đây hằng cầu bầu cho nhiều người được ơn phúc khi chạy đến với Ngài.

Được sự quan tâm của Bà Nguyên là một trong những người thấu thấy hoàn cảnh giáo xứ, nên đã chung tay giúp đỡ và cộng tác với giáo xứ vùng sâu xa này, trong việc kêu gọi giúp đỡ nhà Chúa.

Qua việc giới thiệu và liên lạc quyên góp của Bà Nguyên đến Anh Chị. Văn phòng đại diện Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình chúng tôi tại TP Hồ Chí Minh, hôm nay đã nhận được số tiền ủng hộ 1000 USD (Một ngàn Dola USA) của Anh Chị gởi về giúp đỡ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình. Để “Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến”.

Sự đan tay cộng tác, giúp đỡ nơi Anh Chị hôm nay là một khích lệ to lớn cho công cuộc xây dựng nhà Chúa nơi này, sớm hoàn thành như lòng Chúa xót thương.

Xin thay mặt Cha Xứ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa chúng tôi hết lòng tri ân. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến Anh Chị và toàn thể gia đình.

Xin Chúa trả công bội hậu và một lần nữa chúng tôi hết lòng cảm ơn Anh Chị. Ước mong được Anh Chị và bà con thân nhân bên đó tiếp tục rộng tay giúp đỡ.

Kính thư
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Đại Diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình
Tại TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2,
Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com

P/S: Kính mời Anh chị thăm Topic: KÊU GỌI XIN QUÝ ÂN NHÂN CẦU NGUYỆN VÀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐIỂM TRUYỀN GIÁO: NHÀ THỜ GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIU SE AN BÌNH.
Qua đường Link sau đây:

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23186
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23186&page=2

nguyễn văn xuân
03-03-2011, 10:39 AM
Từ: Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 9/2

TP Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 03 năm 2011

Chúng tôi vừa nhận được số tiền ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình
của Quí ân nhân sau đây:
1- Ông bà phó Nguyễn Văn Tài: GX Tân Thới Sơn – Tân Hương (Tp HCM)
Ủng hộ: 500.000đ VN (năm trăm ngàn đồng VN)
2- Anh chị Hiệp: Cửa hàng điện Đức Hùng- GX Tân Thới Sơn (Tân Hương,Tp HCM). Ủng hộ: 1000.000đ VN (Một triệu đồng VN).

Tổng cộng: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng VN)

Xin thay mặt Cha Xứ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa chúng tôi hết lòng tri ân. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến Ông bà, Anh Chị và toàn thể gia đình.
Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Đại Diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình
Tại TP Hồ Chí Minh

nguyễn văn xuân
19-03-2011, 05:36 PM
Ban Thiện nguyện Hương Quê
Gx. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 9/3

TP Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2011

Chúng tôi đã nhận được số tiền ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của Quí ân nhân sau đây:

1- HĐ. Đa Minh GP Sài Gòn: 2.000.000 đ (Hai triệu)

2- HĐ. Đa Minh Gx Thánh Đa Minh: 2.000.000 đ (Hai triệu )

3- HĐ. Đa Minh Gx Phú Hải: 500.000 đ (năm trăm ngàn)

4-HĐ.Đa Minh Liên huynh TôMa:1.600.000 đ(một triệu sáu trăm ngàn)

5- HĐ. Đa Minh Liên huynh Thánh Gẫm: 800.000 đ (Tám trăm ngàn )

6- AC Tài-Phượng (GX Trung Chánh): 2.000.000 đ (Hai triệu )

7- Ông bà Cố Vĩ (GX Bạch Đằng): 200.000 đ (Hai trăm ngàn)

8- AC Dũng – Thái (GX Bạch Đằng): 100.000 đ (Một trăm ngàn)

9- Ông Giuse Phạm Văn Tĩnh (GX Bạch Đằng): 1.000.000 đ (Một triệu)

10-Bà Maria Trần Thị Hương(GX Bạch Đằng):1.000.000 đ (Một triệu)

11-ÔBAnt. Nguyễn Đình Phương(Bạch Đằng):1.000.000 đ(Một triệu) .

12-ÔB Phêrô Nguyễn Vinh hoạt(BạchĐằng):500.000 đ(Nămtrăm ngàn)

13-ÔBGiuseHòa-MataThê (GX Trung Chánh)1.000.000 đ (Một triệu)

14-ÔBXuyên-Phước (GX Bạch Đằng):100.000 đ (Một trăm ngàn)

15- ÔB Đào (GX Bạch Đằng): 100.000 đ (Một trăm ngàn)

16- ÔB Cố Tín (GX Bạch Đằng): 200.000 đ (Hai trăm ngàn)

17- Bà cụ Sự và cô Liên (GX Bạch Đằng): 4.000.000 đ (Bốn triệu VNđ)

18- Một ân nhân xin ẩn danh: 200.000 đ (Hai trăm ngàn )

19- ÔB.Vũ Ngọc Sinh: CT Ngọc Bảo Trân (GX Nữ Vương Hòa Bình) :10.000.000 đ (Mười triệu)

20/ ÔB Phạm ngọc Dũng (CS May Ngọc Duy-Q12, TpHCM):1.000.000 đ (Một triệu ).

21/Bà Maria Bùi thị Thực(GX Tân Hưng)500.000 đ(Năm trăm ngàn)

22/ Anh Phê rô Nguyễn Trần Đức Huy (GX Tân Hưng) 500.000 đ (Năm trăm ngàn)

23/ Anh Gioan Trần Quốc Đức (Gò Vấp) 500.000 đ (Năm trăm ngàn).

24/ Anh Gioan Trần Quốc Dũng(Gò Vấp) 500.000 đ (Năm trăm ngàn).

25/ Hai Bạn Ẩn danh (Gò Vấp) 300.000VND (Ba trăm ngàn).

26/ Ông Giuse Bùi Ri Cao(Chí Hòa) 500.000 đ(Năm trăm ngàn).

Tỗng cộng: 32.100.000đ (ba mươi hai triệu một trăm ngàn đồng VN)

Xin thay mặt Cha Xứ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa Gx An Bình chúng tôi hết lòng tri ân. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến quí ân nhân và toàn thể gia đình quí vị
Xin đa tạ.

Mic. Nguyễn Văn Xuân.

Đại Diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh
- ĐC: 265/18, tổ 19, kp2, Phường Tân Thới Nhất,Q 12- Tp Hồ Chí Minh.
- ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com

nguyễn văn xuân
19-03-2011, 06:12 PM
Ban Thiện Nguyện HƯƠNG QUÊ
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Kết toán ân nhân đợt 9

KẾT TOÁN DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 9
TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 03 năm 2011

Tính đến ngày 18 tháng 03 năm 2011 Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ cho việc xây dựng Điểm Truyền Giáo,Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của quí đoàn thể và quí ân nhân đợt 9 gồm có:

1-V/V:Ân nhân đợt 9/1 (ngày 02 tháng 03 năm 2011) Số tiền là: 1000 USD (Một ngàn Dola USA)

2- V/V:Ân nhân đợt 9/2 (ngày 03 tháng 03 năm 2011) Số tiền là: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng VN)

3- V/V:Ân nhân đợt 9/3 (18 tháng 03 năm 2011) Số tiền là: 32.100.000đ (ba mươi hai triệu một trăm ngàn đồng Việt Nam)

Tổng cộng đợt 9: Số tiền là 1000 USD (Một ngàn Dola USA) và 33.600.000đ (ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng VN)

Xin thay mặt Cha Xứ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa GX Đền Thánh Giuse An Bình chúng tôi hết lòng tri ân.
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến quí đoàn thể, Quí ân nhân, thân nhân và gia đình quí vị.
(Văn phòng đại diện)
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
------------------------------------------
Như vậy cho đến hôm nay ngày 19 tháng 03 năm 2011
Số tiền giúp đỡ ủng hộ điểm truyền giáo: Gx đền thánh Giuse An Bình của quí ân nhân đoàn thể, Chúng tôi đã nhận được tất cả 9 đợt với số tiền là:366.950.000 VNđ (Ba trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn VN đồng) và 2000 USA. Số tiền này chúng tôi đã chuyển đến Cha xứ từng đợt theo tinh thần quí ân nhân và đoàn thể đâng cúng

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện Hương Quê xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2, Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com