PDA

View Full Version : Danh sách Quý Ân nhân Đợt 10: ( 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8 )nguyễn văn xuân
20-05-2011, 05:10 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/1


Tp. Hồ Chí Minh Ngày 19 tháng 05 năm 2011

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/1

Chúng tôi vừa nhận được số tiền ủng hộ để mua xi măng cho Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của Quí ân nhân sau đây:

1- Ông bà: Giuse Trần Thái Minh và Têrêsa Trần Thị Kim Chi (GX Lạc Quang):200 USD (hai trăm Dola)

2- Ông bà: Mic Nguyễn Khắc Thịnh và Maria Bùi Thị Phú -Giaó Xứ Xây Dựng: 1000.000d (Một triệu)

3- Anh Chị: Giuse Lê Thành Long - Maỉa Bùi Thị Trinh (Gx.Tân Mỹ): 2.000.000 đ (Hai triệu)

Tổng cộng: 200 USD (hai trăm USD) và 3.000.000đ (ba triệu đồng VN)

Xin thay mặt Cha Xứ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa Gx. An Bình chúng tôi hết lòng tri ân. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến quí ông bà, và toàn thể gia đình.
Xin đa tạ.
----------------------------
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Đại Diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh
- ĐC: 265/18, tổ 19, kp2, Phường Tân Thới Nhất,Q 12- Tp Hồ Chí Minh.
- ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com

nguyễn văn xuân
27-05-2011, 05:06 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/2


TP Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 05 năm 2011DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/2


NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIUSE NGUYỄN ĐỨC CÔNG
(GX. Tân Hưng– Tân thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh):

1- ÔNG BÀ GIUSE NGUYỄN ĐỨC CÔNG (Gx Tân Hưng) 5.000.000 đ

2- ÔNG GIUSE NGUYỄN QUỲNH LƯU (Gx Tân Hưng) 500.000 đ

3- ÔNG BÀ CHÁNH HIỆP (Gx Tân Hưng) 500.000 đ

4- ANH CHỊ BÂN (Gx Tân Hưng) 500.000 đ

5- ANH CHỊ HÙNG ÁNH (Gx Tân Hưng) 500.000 đ

6- ANH CHỊ PHÚ DUNG (Gx Tân Hưng) 500.000 đ

7- ANH CHỊ PHẠM QUANG NGHINH (Gx Tân Hưng) 500.000 đ

8- ÔNG BÀ ANTON NGUYỄN ĐỨC BÌNH (Gx Tân Hưng)1.000.000 đ

9- ANH CHỊ THỊNH (Gx Chợ Cầu) 1.000.000 đ

10- ANH CHỊ TRỌNG CHÂU (Gx Chợ Cầu) 500.000 đ

11- ANH CHỊ HẢI MAI (Gx Chợ Cầu) 500.000 đ

12- ÔNG VINCENTE NGUYỄN DUY TÂN (Gx Tân Hưng) 1.000.000 đ

13- ÔNG BÀ NGUYỄN THANH TÙNG (Gx Tân Hưng) 1.000.000 đ

14- ANH CHỊ DŨNG - PHƯƠNG (Gx Chợ Cầu) 1.000.000 đ

15- ANH CHỊ DUNG – THUẬN (Gx An Nhơn-Gò Vấp) 500.000 đ

16- ÔNG NGUYỄN HÙNG MẠNH (Gx Tân Hưng) 300.000 đ

17- ANH CHỊ TÂM – THOA (Gx Tân Hưng) 300.000 đ

Tổng cộng: 15.100.000 đ ( Mười năm triệu một trăm ngàn đồng VN )

Xin thay mặt Cha Xứ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa Gx. An Bình chúng tôi hết lòng tri ân. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến quí ông bà, và toàn thể gia đình.
Xin đa tạ.
----------------------------
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Đại Diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh
- ĐC: 265/18, tổ 19, kp2, Phường Tân Thới Nhất,Q 12- Tp Hồ Chí Minh.
- ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com

nguyễn văn xuân
28-05-2011, 02:39 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/3

TP Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2011


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/3

Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của:


NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIOAN PHẠM NGỌC DŨNG
(GX. Tân Hưng– Hạt Hóc Môn –Gp Tp Hồ Chí Minh).

Số tiền là: 4.700.000 đ (bốn triệu bảy trăm ngàn đồng VN)

Xin chân thành tri ân nhóm thiện nguyện Ông Gioan Phạm Ngọc Dũng. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến quí ân nhân, và toàn thể gia đình quí vị.
Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân

nguyễn văn xuân
30-05-2011, 08:02 AM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/4

TP Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 05 năm 2011


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/4

Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của:

NHÓM THIỆN NGUYỆN: BÀ TÊRÊSA TRỊNH THỊ NHI
(GX. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)

1- CHỊ TRUNG (GX. Lạc Quang): 1.500.000 đ

2- ANH CHỊ SỨC (GX. Lạc Quang): 1.000.000 đ

3- ÔNG BÀ CỐ LÝ (GX. Lạc Quang): 500.000 đ

4- ANH CHỊ THIỆN (GX. Lạc Quang): 500.000 đ

5- CHỊ HỒNG (GX. Lạc Quang): 500.000 đ

6- ANH CHỊ HOA (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

7- CHỊ TƯƠI (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

8- BÁC THÁI (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

9- CHỊ PHƯƠNG ANH (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

10- CHỊ BÁ (GX. Lạc Quang): 500.000 đ

11- CHỊ MAI (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

12- CHỊ TÂM (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

13- BA ANH THÀNH (GX. Lạc Quang): 500.000 đ

14- CHỊ HẰNG (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

15- CHỊ HƯƠNG (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

16- CHỊ NHỊ (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

17- ANH TRUYỀN (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

18- ANH CHỊ TUẤT+ YẾN (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

19- ÔNG BÀ KHÁNH (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

20- CHỊ TUYẾN (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

21- ANH CHỊ TRANG (GX. Lạc Quang): 1.000.000 đ

22- ANH CHỊ THÀNH (GX. Lạc Quang): 500.000 đ

23- BÀ TRÙM ĐIỀN (GX. Lạc Quang): 100.000 đ

24- ANH CHỊ ĐÔNG (GX. Bình An Thượng- Q 8): 1.000.000 đ

25- CHỊ lan (GX. Lạc Quang): 200.000 đ

26- CHỊ NHUNG (GX. Bình An Thượng- Q 8): 500.000 đ

Tổng cộng: 10.300.000 đ ( Mười triệu ba trăm ngàn đồng VN )

Xin chân thành tri ân NHÓM THIỆN NGUYỆN: BÀ TÊRÊSA TRỊNH THỊ NHI Cùng toàn thể quí ân nhân.
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến toàn thể quí vị và gia đình.
Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
(Đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh)

nguyễn văn xuân
02-06-2011, 05:54 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/5
TP Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 06 năm 2011


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/5
Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của:


NHÓM THIỆN NGUYỆN: BÀ MARIA TRẦN THỊ LIÊN
(Gx. Bạch Đằng – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)
ngày 02 tháng 06 năm 2011
1- Nhóm Cụ Bà Teresa Vũ thị Sen (Gx Trung Chánh): 3.750.000 đ

2- Nhóm Cô Nga (GX Bạch Đằng): 1.950.000 đ

3- Cô Tài Phượng (Gx Trung Chánh): 500.000 đ

4- Ông Cao (Huynh đoàn Tỉnh ): 1.000.000 đ

5- Ông Nguyễn An Ninh (Huynh đoàn Tỉnh ): 500.000 đ


Cộng: 7.700.000 đ
ngày 07 tháng 06 năm 2011
1/ Nhóm Chú Mạnh (Gx Tung Chánh): 1.900.000 đ

2/ Huynh đoàn Đa Minh (GP Phú cường): 3.000.000 đ

3/ Anh Chị Minh Phụng (GX Lạc Quang): 200.000 đ

4/ Anh Chị Phước Xuyên (GX Bạch Đắng): 500.000 đ

5/ Nhóm chị Bích Phượng (GX Bạch Đằng): 3.300.000 đ

6/H Đ Đa minh GX Đông Quang ( Chị Hợi): 2.770.000 đ

7/ H Đ Đa Minh LH Thánh Tự: 2.900.000 đ

8/ Chợ An Bình (đồng Nai ): 400.000 đ

9/ Nhóm Chị Nhàn (Tam Hà Thủ Đức): 13.720.000 đ

10/ Tuyết anh 500.000 đ

CỘNG: 29.190.000 đ

ngày 10 tháng 06 năm 2011
1/ H Đ Đa Minh GX Đông Quang (Chị Hợi) đưa thêm: 1.100.000 đ

2/ H Đ Đa Minh LH Thánh Tự ( đưa thêm ) 700.000 đ

3/ Nhóm Cô Nga (Bạch Đằng)(đưa thêm ) 500.000 đ

4/ Chú Huy (GX Tân Hưng) 500.000 đ

5/ Nhóm Chị Bích Phượng ( Đưa thêm ) 450.000 đ

6/ Nhóm Chị Tường (GX Bạch Đằng ) 300.000 đ

7/ Nhóm Chị Phước Lợi (GX Bạch Đằng) 290.000 đ

8/ Cô Tài Phượng (GX Trung Chánh) (đưa thêm) 500.000 đ

CỘNG: 4.240.000 đ

TỔNG CỘNG: 41.130.000 đ
(Bốn mươi mốt triệu một trăm ba mươi ngàn đồng VN)

Xin chân thành tri ân NHÓM THIỆN NGUYỆN: BÀ MARIA TRẦN THỊ LIÊN cùng quí ân nhân.
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến toàn thể quí vị và gia đình.
Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
(Đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh)

nguyễn văn xuân
07-06-2011, 05:35 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/6
TP Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 06 năm 2011


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/6
Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của:

NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIUSE NGUYỄN HƯNG LÃNG
(Gx. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)

1- ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DŨNG (Gx Tân Hưng): 500.000 đ

2- ÔNG GIOAN NGUYỄN VĂN THƠ (Gx Tân Hưng): 500.000 đ

3- ÔNG GIOAN NGUYỄN DŨNG LÂM (Gx Tân Hưng): 200.000 đ

4- Ô.GIUSE NGUYỄN HƯNG DƯƠNG(Trung Mỹ Tây): 200.000 đ

5- ÔNG GIUSE TRẦN VĂN TUỆ ( Gx Lạc Quang): 300.000 đ

6- BÀ MARIA TRẦN THỊ DUYÊN ( Gx Lạc Quang): 300.000 đ

7- BÀ CỤ DƯƠNG ( Gx Lạc Quang): 300.000 đ

8- ÔNG GIUSE DIỄN ( Gx Lạc Quang): 200.000 đ

Cộng: 2.500.000 đ
(Hai triệu năm trăm ngàn đồng VN)
----------------------------------------------------------------------

NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG BÀ TÔMA. AQUINO NGUYỄN VĂN MỖI
(Gx. Nữ Vương Hòa Bình– Hạt Xóm Mới – Gp Tp Hồ Chí Minh)

1- BÀ CATARINA NGUYỄN THỊ TIÊN (Gx Nữ vương Hòa Bình): 1.000.000 đ

2- ÔNG BÀ GIUSE NGUYỄN SƠN HÙNG( Nữ vương Hòa Bình):1.000.000 đ

Cộng: 2.000.000 đ
(Hai triệu đồng VN)
----------------------------------------------------------------------

NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIUSE TRƯƠNG MẠNH HÙNG
(Gx. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)

1- ÔNG BÀ TRƯƠNG MẠNH HÙNG ( Gx Lạc Quang): 1.000.000 đ

2- ÔNG BÀ TRƯƠNG MINH DŨNG (Hạt Xóm mới): 1.000.000 đ

3- ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN SỨC ( Gx Lạc Quang): 1.000.000 đ

4- ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN TÂM ( Gx Lạc Quang): 1.000.000 đ

5- CHỊ DIỄM – CHỊ LAN ( HỘI CBMCG Gx Lạc Quang):300.000 đ

Cộng: 4.300.000 đ
(Bốn triệu ba trăm ngàn đồng VN)


TỔNG CỘNG ĐỢT 10/6: 8.800.000 đ(Tám triệu tám trăm ngàn đồng)

Xin chân thành tri ân Quí vị thiện nguyện cùng quí ân nhân.
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến toàn thể quí vị và gia đình.
Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
(Đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh)

nguyễn văn xuân
11-06-2011, 05:38 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/7
TP Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 06 năm 2011


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/7

Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của:

NHÓM THIỆN NGUYỆN: onggiachonggay_99 (TCVN)
(Địa chỉ: AUSTRALIA).
1- Câụ Mơ Hùng Trang: $500.AUS

2- Mẹ cuả mợ Trang: $200.AUS

3- Bà Nguyên: $100.AUS

4- Chị Quý: $150.AUs

5- Thành viên TCVN (ẩn danh): $210.AUS

Tổng cộng $1160.AUS ( Một ngàn một trăm sáu mươi AUS)

Xin chân thành tri ân onggiachonggay_99 cùng quí ân nhân tại Úc
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến toàn thể quí vị và gia đình.
Xin chân thành đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
(Đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh)
(Số tiền này chúng tôi sẽ chuyển về Đền Thánh Giuse An Bình vào ngaỳ hành hương Gx:14/06/2011)

===============================

P/S: Số tiền $200.AUS gởi ủng hộ góp phần xây dựng diễn đàn TCVN
Chúng tôi đã chuyển vào tài khoản
Nhóm Tài Chánh TCVN:
+ Tài khoản: Đoàn Văn Tùng
Thẻ ATM:
Số thẻ: 6201 6209 0177 3118
Số tài Khoản: 711A-9017731-6
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận
Điện thoại: 0913 882 036
Email: dvtung@gmail.com

nguyễn văn xuân
15-06-2011, 10:55 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 10/8

TP Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 06 năm 2011


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10/8
Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình của:

NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG ANRÊ TRẦN VĂN GIAO
(Gx. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)
Số tiền là: 1.500.000 đ
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG CHÂU
(Gx. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)
Số tiền là: 1.000.000 đ
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG AUGUSTINÔ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
(Gx. Tân Mỹ – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)
Số tiền là: 4.000.000 đ
TỔNG CỘNG ĐỢT 10/8: 6.500.000 đ (sáu triệu năm trăm ngàn đồng)

Xin chân thành tri ân quí vị thiện nguyện, quí ân nhân
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến toàn thể quí vị và gia đình.
Xin chân thành đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
(Đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh)

nguyễn văn xuân
15-06-2011, 11:41 PM
Văn phòng đại diện
GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V: Tổng kết ân nhân đợt 10KẾT TOÁN DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 10
Tính đến ngày 13 tháng 06 năm 2011 Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ

1- ĐỢT 10/1 (Ngày 19 tháng 05 năm 2011)
NHÓM THIỆN NGUYỆN HƯƠNG QUÊ

Số tiền: 200 USD (hai trăm USD) và 3.000.000 đ

2-ĐỢT 10/2 (ngày 27 tháng 05 năm 2011
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIUSE NGUYỄN ĐỨC CÔNG
(GX. Tân Hưng– Hạt Hóc Môn –Gp Tp Hồ Chí Minh)

Số tiền là: 15.100.000 đ
3- ĐỢT 10/3 (ngày 28 tháng 05 năm 2011)
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIOAN PHẠM NGỌC DŨNG
(GX. Tân Hưng– Hạt Hóc Môn –Gp Tp Hồ Chí Minh).

Số tiền là: 4.700.000 đ

4- ĐỢT 10/4 (ngày 29 tháng 05 năm 2011)
NHÓM THIỆN NGUYỆN: BÀ TÊRÊSA TRỊNH THỊ NHI
(GX. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)

Số tiền là: 10.300.000 đ
5- ĐỢT 10/5
NHÓM THIỆN NGUYỆN: BÀ MARIA TRẦN THỊ LIÊN
(Gx. Bạch Đằng – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)
(ngày 02 tháng 06 năm 2011)
Số tiền là: 7.700.000 đ
(ngày 07 tháng 06 năm 2011)
Số tiền là: 29.190.000 đ
(ngày 10 tháng 06 năm 2011)
Số tiền là: 4.240.000 đ

CỘNG: 41.130.000 đ

6- ĐỢT 10/6 ( ngày 10 tháng 06 năm 2
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG BÀ TÔMA. NGUYỄN VĂN MỖI
(Gx. Nữ Vương Hòa Bình– Hạt Xóm Mới – Gp Tp Hồ Chí Minh)

Số tiền là: 2.000.000 đ
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIUSE NGUYỄN HƯNG LÃNG
(Gx. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)

Số tiền là: 2.500.000 đ
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG GIUSE TRƯƠNG MẠNH HÙNG
(Gx. Lạc Quang – Hạt Hóc Môn – Gp Tp Hồ Chí Minh)

Số tiền là: 4.300.000 đ

7- ĐỢT 10/7 ( ngày 11 tháng 06 năm 2011)
NHÓM THIỆN NGUYỆN: onggiachonggay_99 (TCVN)
(Địa chỉ: AUSTRALIA).

Số tiền là: 1160$.AUS

8- ĐỢT 10/8 ( ngày 13 tháng 06 năm 2011)
NHÓM THIỆN NGUYỆN: ÔNG TRẦN VĂN GIAO, ÔNG CHÂU (Tiệm Tạp Hóa ), ÔNG NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Số tiền là: 6.500.000 đ
KẾT TOÁN ĐỢT 10.
Số tiền là: 200$.USD + 1160$.AUS + 89.530.000đ VN
(Hai trăm USD + một ngàn một trăm sáu mươi AUS + tám mươi chín triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng VN)

Xin chân thành tri ân quí vị thiện nguyện, quí đoàn thể, quí ân nhân
Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến toàn thể quí vị và gia đình.
Xin chân thành đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân
(Đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại TP Hồ Chí Minh)

Kết toán danh sách quí ân nhân đợt 10 này được lập thành nhiều bản giống nhau và đồng kính gỡi:
- Cha xứ Gx An Bình để kính tường trình.
- Hội đồng Gx An Bình để lưu.
- Các nhóm thiện nguyện và quí ân nhân để tường.
- Lưu văn phòng đại diện.
- Chi tiết từng ân nhân đã lưu văn phòng và trên Website Diễn ĐànThánh Ca Việt Nam

Người lập bảng kết toán: NGUYỄN VĂN XUÂN

===============================
Như vậy cho đến hôm nay ngày 13 tháng 06 năm 2011
Số tiền giúp đỡ ủng hộ điểm truyền giáo: Gx đền thánh Giuse An Bình của quí ân nhân đoàn thể, Chúng tôi đã nhận được tất cả:

10 ĐỢT QUYÊN GÓP VỚI SỐ TIỀN LÀ:
2.200$.USD (Hai ngàn hai trăm USD)
1160$.AUS Một ngàn một trăm sáu mươi AUS)
456.480.000đ VN (bốn trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng VN)
Số tiền này chúng tôi đã chuyển đến Cha xứ từng đợt theo tinh thần quí ân nhân và đoàn thể đâng cúng.

Mọi liên lạc với Ban thiện nguyện Hương Quê xin liên hệ:
Ông: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: 265/18, tổ 19, kp2, Phường Tân Thới Nhất Quận 12- Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.37191061 – DĐ 0918838056 - Mail: ng_v_xuan@yahoo.com