PDA

View Full Version : DVD Lễ khởi côngnguyễn văn xuân
25-03-2011, 02:33 AM
DVD LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH


http://www.youtube.com/watch?v=52sSCUhP-eM


NHỮNG CHIẾC CỌC MÓNG ĐƯỢC ĐÓNG XUỐNG
VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CHÚA BẮT ĐẦU
http://www.youtube.com/watch?v=8laedJ538_Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=S4Kj60raHac&feature=player_embedded