PDA

View Full Version : HÌNH ẢNH TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG GX. AN BÌNHnguyễn văn xuân
07-05-2011, 10:04 PM
HÌNH ẢNH TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3488.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3483.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3482.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3436.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3434.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3432.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3430.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3427.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3426.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3425.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3424.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3421.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3419.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3418.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3412.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3263.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3092.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3090.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3086.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/dscn3085.jpg