PDA

View Full Version : Cách giữ giọng trong thanh nhạcAugustineTuanBao
05-02-2012, 09:51 PM
Cách giữ giọng trong thanh nhạc
Giáo viên hướng dẫn :
Vũ Kim Cương


http://www.youtube.com/watch?v=Hl0gGMusd78&feature=related