PDA

View Full Version : Kỹ thuật lấy hơi trong thanh nhạcAugustineTuanBao
05-02-2012, 09:55 PM
Kỹ thuật lấy hơi trong thanh nhạcGiáo viên hướng dẫn :
Vũ Kim Cương

http://www.youtube.com/watch?v=TMaG5CJE8Qs&feature=related