PDA

View Full Version : Tặng ảnh Chúa Giêsu mỗi ngàyAugustineTuanBao
09-02-2012, 07:27 PM
Hình Ảnh Công Giáo
Chúa Giêsu
+ Chất Lượng Cao
(Phù hợp cho dạng in phun kích thước lớn)


Sưu tầm - Xử Lý Ảnh :
AugustineTuanBao
Hộp thư góp ý :
Anhconggiao.Thanhcavietnam@gmail.com

Tháng 2
09/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140662&postcount=35)
10/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=138532&postcount=2)
11/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=138637&postcount=3)
12/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=138711&postcount=4)
13/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=138778&postcount=7)
14/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=138830&postcount=8)
15/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=138922&postcount=9)
16/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139033&postcount=10)
17/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139114&postcount=11)
18/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139191&postcount=12)
19/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139224&postcount=13)
20/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139282&postcount=14)
21/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139427&postcount=15)
22/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139527&postcount=17)
23/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139646&postcount=21)
24/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139718&postcount=22)
25/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139793&postcount=23)
26/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139852&postcount=24)
27/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139946&postcount=25)
28/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140058&postcount=26)
29/02/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140093&postcount=27)

Tháng 3
01/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140160&postcount=28)
02/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140235&postcount=29)
03/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140313&postcount=30)
04/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140395&postcount=31)
05/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140468&postcount=32)
06/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140567&postcount=33)
07/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140639&postcount=34)
08/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140704&postcount=36)
09/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140803&postcount=37)
10/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140881&postcount=38)
11/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=140419#post140419)
12/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140982&postcount=40)
13/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141029&postcount=41)
14/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141114&postcount=42)
15/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141149&postcount=43)
16/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141228&postcount=44)
17/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141302&postcount=45)
18/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141365&postcount=46)
19/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141429&postcount=47)
20/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141519&postcount=48)
21/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141630&postcount=49)
22/03/2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141758&postcount=50)

AugustineTuanBao
10-02-2012, 11:52 AM
Thứ sáu - 10/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/10-02-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/10-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/10-02-2012.rar

AugustineTuanBao
11-02-2012, 02:51 PM
Thứ bảy - 11/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/11-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/11-02-2012.rar

AugustineTuanBao
12-02-2012, 12:15 PM
Chúa nhật - 12/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/12-02-2012.jpg (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/11-02-2012.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.35 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/12-02-2012.rar

toliem1510
12-02-2012, 12:50 PM
HÌnh hôm nay... đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!

dieubui
13-02-2012, 02:17 AM
Chúa nhật - 12/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/12-02-2012.jpg (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/11-02-2012.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.35 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/12-02-2011.rar
Lạy Chúa! Ngài có đó!!! Khi con tưởng mình đang cô đơn.
" Cám ơn Bảo!"

AugustineTuanBao
13-02-2012, 11:48 AM
Thứ hai - 13/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/13-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/13-02-2012.rar

AugustineTuanBao
14-02-2012, 05:17 AM
Thứ ba - 14/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/14-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/14-02-2012.rar

AugustineTuanBao
15-02-2012, 06:36 AM
Thứ tư - 15/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/15-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.2 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/15-02-2012.rar

AugustineTuanBao
16-02-2012, 10:37 AM
Thứ năm - 16/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/16-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/16-02-2012.rar

AugustineTuanBao
17-02-2012, 11:43 AM
Thứ sáu - 17/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/17-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/17-02-2012.rar

AugustineTuanBao
18-02-2012, 04:19 PM
Thứ bảy - 18/02/2012

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/18-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.7 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/18-02-2012.rar

AugustineTuanBao
19-02-2012, 09:20 AM
Chúa nhật - 19/02/2012

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/19-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (5.4 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/19-02-2012.rar

AugustineTuanBao
20-02-2012, 06:36 AM
Thứ hai - 20/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/20-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/20-02-2012.rar

AugustineTuanBao
21-02-2012, 10:11 AM
Thứ ba - 21/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/21-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/21-02-2012.rar

Dom.Minh
21-02-2012, 01:39 PM
Rất cảm ơn AugustineTuanBao, hình ảnh Chúa Yêsu quá tuyệt vời...

AugustineTuanBao
22-02-2012, 09:26 AM
Thứ tư - 22/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/22-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/22-02-2012.rar

Dom.Minh
22-02-2012, 10:12 AM
Cảm ơn AugustineTuanBao, nguyện xin Thiên Chúa Tình yêu luôn đổ tràn đầy hồng phúc xuống trong tâm hồn và thể xác của bạn.

dieubui
23-02-2012, 05:27 AM
Thứ ba - 21/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/21-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/21-02-2012.rar

Lạy Chúa! Xin cho con được vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Amen :77:
"Cảm ơn Bảo!"

dieubui
23-02-2012, 05:32 AM
Thứ tư - 22/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/22-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/22-02-2012.rar

Lạy Chúa! Xin cho con được chịu mọi sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn. Amen :77:
"Cám ơn Bảo!"

AugustineTuanBao
23-02-2012, 03:48 PM
Thứ năm - 23/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/23-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.2 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/23-02-2012.rar

AugustineTuanBao
24-02-2012, 12:24 PM
Thứ sáu - 24/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/24-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (4.1 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/24-02-2012.rar

AugustineTuanBao
25-02-2012, 11:50 AM
Thứ bảy - 25/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/25-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.7 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/25-02-2012.rar

AugustineTuanBao
26-02-2012, 06:45 AM
Chúa nhật - 26/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/26-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/26-02-2012.rar

AugustineTuanBao
27-02-2012, 05:37 AM
Thứ hai - 27/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/27-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/27-02-2012.rar

AugustineTuanBao
28-02-2012, 10:47 AM
Thứ ba - 28/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/28-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/28-02-2012.rar

AugustineTuanBao
29-02-2012, 04:44 AM
Thứ tư - 29/02/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/29-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.5 5Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/29-02-2012.rar

AugustineTuanBao
01-03-2012, 09:58 AM
Thứ năm - 01/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/01-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/01-03-2012.rar

AugustineTuanBao
02-03-2012, 06:38 AM
Thứ sáu - 02/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/02-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/02-03-2012.rar

AugustineTuanBao
03-03-2012, 04:47 AM
Thứ bảy - 03/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/03-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.6 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/03-03-2012.rar

AugustineTuanBao
04-03-2012, 09:47 AM
Chúa nhật - 04/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/04-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/04-03-2012.rar

AugustineTuanBao
05-03-2012, 04:53 AM
Thứ hai - 05/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/05-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.7 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/05-03-2012.rar

AugustineTuanBao
06-03-2012, 11:53 AM
Thứ ba - 06/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/06-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/06-03-2012.rar

AugustineTuanBao
07-03-2012, 01:23 PM
Thứ tư - 07/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/07-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (4.7 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/07-03-2012.rar

AugustineTuanBao
07-03-2012, 05:15 PM
Thứ năm - 09/02/2012


https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/09-02-2012.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/09-02-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/09-02-2012.rar

AugustineTuanBao
08-03-2012, 05:16 AM
Thứ năm - 08/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/08-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.2 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/08-03-2012.rar

AugustineTuanBao
09-03-2012, 12:52 PM
Thứ sáu - 09/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/09-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/09-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/09-03-2012.rar

AugustineTuanBao
10-03-2012, 08:21 PM
Thứ bảy - 10/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/09-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/10-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/10-03-2012.rar

AugustineTuanBao
11-03-2012, 06:01 PM
Chúa nhật - 11/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/11-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/11-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/11-03-2012.rar

AugustineTuanBao
12-03-2012, 11:31 AM
Thứ hai - 12/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/12-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/12-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.1 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/12-03-2012.rar

AugustineTuanBao
13-03-2012, 10:55 AM
Thứ ba - 13/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/13-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/13-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.7 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/13-03-2012.rar

AugustineTuanBao
14-03-2012, 06:01 PM
Thứ tư - 14/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/14-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/14-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.1 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/14-03-2012.rar

AugustineTuanBao
15-03-2012, 08:52 AM
Thứ năm - 15/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/15-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/15-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/15-03-2012.rar

AugustineTuanBao
16-03-2012, 11:43 AM
Thứ sáu - 16/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/16-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/16-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/16-03-2012.rar

AugustineTuanBao
17-03-2012, 11:39 AM
Thứ bảy - 17/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/17-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/17-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/17-03-2012.rar

AugustineTuanBao
18-03-2012, 10:04 AM
Chúa nhật - 18/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/18-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/18-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.4 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/18-03-2012.rar

AugustineTuanBao
19-03-2012, 06:39 AM
Thứ hai - 19/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/19-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/19-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.6 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/19-03-2012.rar

AugustineTuanBao
20-03-2012, 09:18 AM
Thứ ba - 20/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/20-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/20-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/20-03-2012.rar

AugustineTuanBao
21-03-2012, 05:18 PM
Thứ tư - 21/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/21-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/21-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/21-03-2012.rar

AugustineTuanBao
22-03-2012, 07:38 PM
Thứ năm - 22/03/2012
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Resize/22-03-2012.jpghttps://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/Resize/22-03-2012.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Special/22-03-2012.rar