PDA

View Full Version : Bộ ảnh "14 Chặng Đàng Thánh Giá"dominico_dung
10-02-2012, 09:54 PM
* Nhân Mùa Chay Thánh 2012, thân mến tặng ACE bộ postcard "14 Chặng Đàng Thánh Giá", lấy hình từ "vườn" tượng 14 chặng đàng Thánh Giá thuộc Tu hội Tận Hiến - Thanh Xuân,Lộc Thanh, Bảo Lộc.


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/01.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/02.jpg


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/03.jpg


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/04.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/05.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/06.jpg

dominico_dung
10-02-2012, 09:57 PM
(tiếp theo)


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/07.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/08.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/09.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/10.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/11.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/12.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/13.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/MuaChay2012/PostCard_14ChangDangThanhGia/Thumbnails/14.jpg
* Tải bộ ảnh có kích thước: 10x15 - 300dpi (chuẩn in ảnh kỹ thuật số) ở đây (http://www.mediafire.com/?45hhor8og3xd2bl)

nenhongnho
20-03-2012, 06:26 PM
Cảm ơn lão, bộ ảnh quá tuyệt vời