PDA

View Full Version : Giáo Lý Về Đức Mẹhungdung
01-09-2008, 10:03 PM
Giáo Lý Về Đức Mẹhttps://thanhcavietnam.co/file/storage/434gldm.jpgTác giả: L.m. Gabriel Roschini, OSM
Chuyển ngữ: L.m. Phaolô và Matthia, CMC
Bổ túc & san định: Lm. Phaolô M, CMC01. Giáo lý về Đức Mẹ 1-6
02. Các Nguồn Mạnh 7-14
03. Những Nguyên Lý 15-25
04. Tiểu Sử Đức Mẹ 26-34
05. Từ truyền tin đến mông triệu 35-45
06. Từ truyền tin đến mông triệu 45-55
07. Từ truyền tin đến mông triệu 56-58
08. Từ truyền tin đến mông triệu 59-61
09. Từ truyền tin đến mông triệu 62-63
10. Tín lý về Đức Maria 64-67
11. Ơn tiền định của Đức Maria 69-71
12. Ơn tiền định của Đức Maria 72-75
13. Sứ mạng Đức Maria trong các lời tiên tri 76-78
14. Sứ mạng Đức Maria trong các lời tiên tri 79-81
15. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 82-84
16. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 85-87
17. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 88-90
18. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 91-93
19. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 94-96
20. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 97-99
21. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 100-102
22. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 103-105
23. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 106-108
24. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 109-111
25. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 112-114
26. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 115-117
27. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 118-122
28. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 123-125
29. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 126-128
30. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria 129-133
31. Những đặc ân rạng ngời của Mẹ Maria 134-135
32. Những đặc ân liên quan đến linh hồn Mẹ Maria 136-140
33. Những đặc ân liên quan đến linh hồn Mẹ Maria 141-144
34. Được miễn trừ khỏi dục vọng 145-146
35. Được miễn trừ khỏi tội riêng 147-150
36. Đặc ân đầy ơn phúc 151-155
37. Các nhân đức Đức Mẹ Maria 156-157
38. Đức Trinh Nữ Maria và các ân huệ 158-159
39. Hạnh phúc, đoàn sủng, kiến thức 160-162
40. Hạnh phúc, đoàn sủng, kiến thức 163-165
41. Hạnh phúc, đoàn sủng, kiến thức 166-168
42. Những đặc ân liên quan đến thân thể Đức Maria 169-172
43. Các đặc ân liên quan đến cả xác lẫn hồn 173-176
44. Các đặc ân liên quan đến cả xác lẫn hồn 177-180https://thanhcavietnam.co/file/storage/434gldm.jpg


Cha Francon viết, "Sự tán tụng Mẹ Maria là một nguồn mạch bất tận, càng trải rộng nó càng tràn đầy; càng tràn đầy, nó càng khuyếch trương hơn mãi."


Thánh Augustinô viết, "Cho rằng các chi thể trở thành miệng lưỡi cả, cũng chưa đủ để ca tụng Mẹ Maria cho xứng được."


Giáo hội truyền cho chúng ta ca ngợi Mẹ trong kinh Nhật tụng hàng ngày, "Lạy Mẹ Đồng Trinh vinh hiển, Mẹ thật hạnh phúc và rất đáng mọi người ca tụng"01- Giáo lý về Đức Mẹ 1-6 (http://www.dongcong.net/MeMaria/GiaoLyDucMe/01.htm)


Cần Học Biết Giáo Lý Về Đức Mẹ Maria1. Có cần hiểu biết về Đức Trinh nữ Maria không?
Hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria là điều khẩn thiết hơn hết sau việc hiểu biết về Chúa Kitô.

2. Tại sao việc hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria là điều khẩn thiết?
Cần phải hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria, vì một người tín hữu ít nhất cũng phải hiểu biết điều chủ yếu về Kitô giáo. Mà Đức Trinh Nữ Maria không phải là phụ thuộc của Kitô giáo, nhưng là cốt yếu.

3. Đức Trinh Nữ Maria thuộc yếu tính Kitô giáo theo ý nghĩa nào?
Trong ý nghĩa: Đức Mẹ Maria đã tham dự vào sự hợp thành của Kitô giáo, vì Kitô giáo là tôn giáo của Con Đức Mẹ Maria. Vì thế, chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria đã được xưng tụng trong kinh Tin Kính của chúng ta, hay của các Thánh Tông Đồ: “Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời… Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người”.
Như thế, nếu gạt Đức Trinh Nữ Maria ra ngoài, người ta không thể hiểu thấu đáo đạo Công Giáo. Một trong các dấu đặc biệt chứng tỏ một Giáo Hội chân chính đích thực của Chúa Kitô là Giáo Hội đó chân nhận và tôn kính đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria như gương Vị Sáng Lập Giáo Hội đó đã thực hành.

4. Như vậy niềm tin của Giáo hội Công Giáo về Đức Trinh Nữ Maria dựa trên niềm tin Chúa Kitô ư?
Đúng thế, những gì đức Tin Công giáo tin về Đức Maria đều căn cứ vào những gì đức Tin Công giáo tin về Chúa Kitô, nhưng những gì đức Tin Công giáo dậy về đức Mẹ Maria lại soi sáng niềm tin về Chúa Kitô. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 487)

5. Còn lý do nào khác thúc đẩy chúng ta nhận biết về Đức Trinh Nữ Maria?
Còn hai lý do sau đây thúc giục chúng ta nhận biết Đức Trinh Nữ Maria:
Lý do 1. - Định Mệnh của Đức Maria Mẹ.
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến trần gian" (Gal 4, 4) nhưng để "tạo cho Con một thân xác" Thiên Chúa đã muốn có sự hợp tác tự do của một thụ tạo. Để làm việc này, tự thuở đời đời, Thiên Chúa đã chọn một con gái Israel, một thiếu nữ Do Thái thành Nazareth thuộc xứ Galilêa làm Mẹ của Con Ngài, đó là Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng tộc Đavít, tên Trinh Nữ Maria". (Lc 1:26-27)
"Như thế, Thiên Chúa Cha nhân từ đã muốn việc Nhập Thể được nhận lời trước từ phía người Mẹ đã được tiền định. Vì như đã có một phụ nữ nhúng tay gây ra sự chết, thì cũng có mọt phụ nữ cộng tác để đem lại sự sống" (Lumen Gentium 56). (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 488)
Lý do 2.-Thánh Ý Nhiệm Mầu Của Thiên Chúa.
Thiên Chúa muốn Đức Trinh Nữ Maria săn sóc đến đời sống thiêng liêng và phần rỗi đời đời của chúng ta là những chi thể huyền nhiệm của Chúa Kitô.
Vì thế, Giáo Hội đã kêu xin Đức Mẹ Maria với các tước hiệu: “Là Sự Sống, Sự Dịu Dàng và là Niềm Hy Vọng của chúng con” (Vita, Dulcedo et Spes Nostra Salve).

6. Tại sao trong thời đại của chúng ta, việc hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria lại khẩn thiết hơn nữa?
Trong thời đại của chúng ta, việc hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria càng trở nên khẩn thiết hơn, vì thời đại chúng ta đang sống chắc chắn là thời đại buồn thảm và gay go nhất. Như lời Thánh Luy Maria đệ Mông Pho đã tiên báo rằng: “Trong thời gian cuối cùng này, tà thần và bè lũ sẽ tăng cường khắp nơi, nhất quyết một phen chiến đấu với con cái Đức Mẹ Maria, những phần tử chúng biết không thể chiến thắng cách dễ dàng. Chúng thừa biết rằng: thời gian hãm hại các linh hồn sắp hết rồi, nên chúng càng hoạt động ráo riết. Nhưng dù sao chúng không thể đương đầu với một Nữ Tướng anh dũng như cả một đạo binh sẵn sàng lăn xả vào trận địa”. (Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria số 50/7)
Đàng khác, trong thời đại này, chúng ta cảm thấy hơn bao giờ hết cần phải chạy đến Đấng mà Thiên Chúa đã đặt làm Thù địch tiên khởi của bè lũ Satan. Là Trinh Nữ Chiến Thắng trong mọi cuộc giao tranh của Thiên Chúa. Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Đức Trinh nữ Maria đã nhận được quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Rắn Già Hoả ngục.2- Các Nguồn Mạch 7-14


7. Giáo Lý về Đức Trinh Nữ Maria được tìm thấy ở đâu?
Giáo Lý về Đức Mẹ Maria được tìm thấy trong Mặc khải đã được duy trì và trình bày bởi quyền giáo huấn của Giáo Hội, nghĩa là có trong Thánh Kinh và Thánh Truyền.

8. Có nhiều đoạn Thánh Kinh nói về Đức Trinh Nữ Maria không?
Những đoạn Thánh Kinh nói về Đức Trinh Nữ Maria không có nhiều, tuy nhiên chỉ cần một ít tài liệu trác tuyệt cũng quá đủ để cung ứng cho chúng ta.
VỀ CỰU ƯỚC: Sau khi hai nguyên tổ Adam và Evà nghe theo lời dụ dỗ của Satan mà lỗi luật Chúa, Thiên Chúa đã tuyên bố với Rắn Già Hoả ngục:
“Ta sẽ đặt mối thù giữa người và Người Nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi Người Nữ. Dòng dõi Người Nữ sẽ đạp nát đầu ngươi!” (Khởi Nguyên 3:15-16)
“Đoạn văn này được mệnh danh là “Tiền Phúc Âm” hay “Tin Mừng Nguyên Thủy” trình bày một cuộc chiến giữa Con Rắn và Người Nữ, và chiến thắng sau cùng của con cháu Người Nữ”.
“Nhiều Giáo Phụ và Tiến Sĩ Giáo Hội đã xác nhận Người Nữ được loan báo trong Tin Mừng Nguyên Thủy này chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô”. (Giáo Lý Công Giáo số 411)
Về Tân Ước: Tin mừng theo Thánh Sử Luca tường thuật biến cố truyền tin. Sứ thần Gabriel đã loan báo cho Đức Mẹ Maria:
“Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một Con Trai. Trinh nữ sẽ đặt tên Con Trẻ là Giêsu” (Lc 1:31).

9. Thiên Chúa đã tuyển chọn cho Đức Giêsu Kitô một Người Mẹ như thế nào?
Thánh Thômasô, Tiến Sĩ Thiên Thần, đã quảng diễn rõ ràng trong cuốn Tổng Luận thần Học, quen gọi là Bộ Summa, mà hai cha Walter Farrell, OP. và Martin J. Healy, STD. Đã tóm lược trong cuốn “ĐƯỜNG SỐNG CỦA TÔI” (My Way of Life) về Đức Mẹ Maria như sau:
“Thiên Chúa không tìm kiếm trong muôn ngàn thiếu nữ thế giới để chọn lấy một người tốt lành nhất, đặt làm Mẹ Chúa Kitô.
Đức Trinh Nữ Maria cũng không được Thiên Chúa tuyển chọn vì đã tìm thấy người hoàn hảo nhất trong các thiếu nữ, trái lại, Thiên Chúa đã tạo dựng một Thiếu Nữ hết sức tuyệt hảo là Đức Trinh Nữ Maria, để làm Mẹ Chúa Kitô, Con Thiên Chúa”. (My Way of Life tr. 475)

10. Các Giáo Phụ chính đề cập nhiều đến Đức Mẹ Maria là những ai?
Sau đây là các Giáo Phụ chính đã đề cập nhiều đến Đức Mẹ Maria:
* CÁC GIÁO PHỤ ĐÔNG PHƯƠNG:
Thánh Eâphrem, Thánh Eâpiphanô, Thánh Cyrillô thành Alexandria, Thánh Germanô, Thánh Gioan Đamascênô…
* CÁC GIÁO PHỤ TÂY PHƯƠNG:
Thánh Ambrôsiô, Thánh Giêrônimô, Thánh Augustinô, Thánh Iđêphongsô thành Tôlêđô…