PDA

View Full Version : Thánh Bernadette (18-02)AugustineTuanBao
18-02-2012, 05:00 AM
Hình Ảnh Thánh Nhân
Bernadette
(18/02)

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/01.jpgThánh Bernadette sinh tại Lộ đức ngày 4 tháng giêng năm 1844 trong một gia đình nông dân rất nghèo. Bà sống sót sau nạn bệnh dịch tả nên sức khỏe bà rất yếu kém, tuy vậy bà luôn vui vẻ yêu đời. Tánh tình bà rất đơn sơ và ngay thẳng.
Năm 14 tuổi bà mới bắt đầu học đọc và học viết với các Sơ Dòng Bác Ái ở Nevers, lớp học dành cho những trẻ em nghèo thất học trong vùng. Bà thường đi nhặt củi với em gái và một người bạn ở ngọn đồi gần nhà. Một hôm vào ngày 11 tháng 2 khi đến gần hang đá thì bà thấy Ðức Mẹ hiện ra trong hang đá.

Ðức Mẹ trẻ đep khoảng chừng 17, 18 tuổi, mặc áo dài màu trắng có viền màu xanh lơ, đầu đội khăn choàng, chân trần đứng bên những hoa hồng màu vàng, tràng hạt Mân côi đeo ở tay phải. Ðức Mẹ đã hiện ra cả thảy 18 lần chuyện vãn và dạy dỗ Bernadette.

Ðức Mẹ đã nói với bà : “Ta hứa sẽ ban cho con hạnh phúc không phải trong đời này nhưng ở đời sau…”(ngày 18 tháng 2). “Hãy đọc kinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi.” (ngày 21 tháng 2). Hãy ăn năn sám hối! Hãy ăn năn sám hối!.”(ngày 24 tháng 2). “Hãy đến nói với cha sở Ta muốn xây một ngôi thánh đường tại đây.” (ngày 27 tháng 2). “Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” (ngày 25 tháng 3). Lần hiện ra lần cuối cùng là ngày 16 tháng 7 năm 1858.


https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/02.jpg

Bernadette sau đó được nhận vào tu tại Dòng các Nữ tu Bác ái tại Nevers. Năm 1866, bà được khấn dòng. Công việc của bà là giúp việc trong phòng y tế, dọn dẹp trang hoàng bàn thờ. Luôn luôn đau ốm, bà sống một cuộc đời ẩn dật khiêm tốn, chăm lo phục vụ kẻ khác. Các Sơ trong nhà Dòng rất mến mộ lòng can đảm và tánh tình vui vẻ của Sơ Bernadette.

Ngày 16 tháng 4 năm 1879, Sơ trút hơi thở cuối cùng trong nhà dưỡng bệnh của nhà Dòng, lời cầu nguyện cuối cùng là : “Lạy Mẹ Chúa Trời rất thánh, xin cầu cho con, đứa con tội lỗi của Mẹ !” và vĩnh viễn lìa khỏi cuộc đời. Thân xác của Thánh Bernadette vẫn không hư nát với thời gian, đã được đặt trong lồng kiến trong nguyện đường nhà Mẹ của nhà Dòng tại Nevers. Hàng năm có hàng vạn người đến hành hương và cầu nguyện.
Thánh Bernadette được phong chân phước năm 1925 và được Ðức Giáo Hoàng Pius XI phong hiển thánh năm 1933.Nguồn Tiểu Sử : ThanhCaVietNam

Nguồn Hình Ảnh : Web Google & Ý - Anh
Sưu Tầm & Xử Lý Ảnh : AugustineTuanBao


----------------------------
Mục Lục Bài Viết
Tiểu sử Thánh Bernadette (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139157&postcount=1)
Trang 1 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139179&postcount=2)
Trang 2 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139216&postcount=3)
Trang 3 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139327&postcount=4)
Trang 4 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139397&postcount=5)

Bộ ảnh gốc với độ phân giải cao nếu [you] cần, xin liên hệ :
Anhconggiao.Thanhcavietnam@gmail.com

AugustineTuanBao
18-02-2012, 12:13 PM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/03.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/04.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/05.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/06.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/07.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/08.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/09.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/10.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/11.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/12.jpg


Trang 1


----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

AugustineTuanBao
19-02-2012, 06:33 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/13.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/14.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/15.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/16.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/17.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/18.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/19.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/20.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/21.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/22.jpg
Trang 2


----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

AugustineTuanBao
20-02-2012, 11:56 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/23.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/24.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/25.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/26.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/27.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/28.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/29.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/30.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/31.jpg


https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/32.jpg


Trang 3


----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

AugustineTuanBao
21-02-2012, 06:46 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/33.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/34.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/35.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/36.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/37.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/38.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/39.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/40.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/41.jpg


https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Saints/St.%20Bernadette%20%2818-02%29/42.jpg


Trang 4


----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.Nguồn Tiểu Sử : ThanhCaVietNam

Nguồn Hình Ảnh : Web Google & Ý - Anh
Sưu Tầm & Xử Lý Ảnh : AugustineTuanBao