PDA

View Full Version : Tìm hiểu về Đức Mẹ (File Audio)dvtung
07-10-2007, 03:49 AM
Nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi, xin giới thiệu bài Giảng:


Tìm hiểu về Đức Mẹ
Lm. Phêrô Nguyễn Khảm
https://thanhcavietnam.info/BaiGiang/CD-BGLm.nk/TimHieuVeDucMe_Lm.mp3