PDA

View Full Version : Thiên Chúa đã làm...ocean_moonlight
28-02-2012, 08:48 AM
Một câu đơn giản những lại không đơn giản chút nào...:D

"Thiên Chúa đã làm..." - Trong dấu 3 chấm phải điền chữ "Người" hay chữ "người" thì mới chuẩn xác
Xin các "Nhà Kinh Thánh" cho ý kiến :1:

chư dân
28-02-2012, 09:15 AM
Nghe nói "Thiên Chúa đã làm người"
Xác tín "Thiên Chúa đã làm người"
Nghiệm thấy "Thiên Chúa đã làm người"
Không ai "Người" hơn "Thiên Chúa làm người":4:

duoc1706
28-02-2012, 10:44 PM
Anh Dân nói hay thật. Cái này liên quan đến cách dịch và vấn đề ngôn ngữ của tiếng Việt. "Người" = "Ngài". Người ta nói "Thiên Chúa đã làm người", không ai nói "Thiên Chúa đã làm Ngài". Hihi. Một số ý kiến xin trao đổi cùng anh Ốc Sền.

ocean_moonlight
29-02-2012, 08:17 AM
Hôm bữa cũng có hỏi 2 Sơ: cho rằng là Người: bỡi Chúa Giêsu mang 2 bản tính, dù làm người như chũng ta, nhưng còn có bản tính Thiên Chúa nữa, nên phải là Người...
Còn một ông cha thì nói là người: bởi ý đây là xác phàm...:D

Tin ai bây giờ...tin Sơ thì mất lòng Cha...tin Cha thì mất lòng Sơ :D

Thumai
29-02-2012, 08:30 AM
Hôm bữa cũng có hỏi 2 Sơ: cho rằng là Người: bỡi Chúa Giêsu mang 2 bản tính, dù làm người như chũng ta, nhưng còn có bản tính Thiên Chúa nữa, nên phải là Người...
Còn một ông cha thì nói là người: bởi ý đây là xác phàm...:D

Tin ai bây giờ...tin Sơ thì mất lòng Cha...tin Cha thì mất lòng Sơ :D

Hi anh ốc Mai có cách giải quyết này được không ha. Gió chiều nào mạnh thì ta theo gió chiều đó. Gần souer thì theo souer, gần cha theo cha. Nếu gặp 2 người cùng lúc thì lúc đó im lặng và :4:Cười là quốc sách.:4::5::4:

Trunghieu
29-02-2012, 08:50 AM
Phân tích đoạn Mở đầu Tin Mừng Thánh Gioan.(Ga 1:1-5, 9-14)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người , thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

Khi nói về Thiên Chúa thánh Gioan đã dùng "Người" còn "người" để chỉ nhân tính của "Người'' mà thôi.

Hay trong Kinh Tin kính của Công đồng Nicea
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người
=> Tin Giáo Hội là đúng nhất.

duoc1706
02-03-2012, 06:00 PM
Đây là vấn đề viết hoa viết thường, tức là thuộc về ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì mỗi nước mỗi khác, có tiếng nào giống tiếng nào y đúc, nên khó mà đem kinh sách ra để đối chứng, vì kinh sách cũng được dịch từ tiếng nước ngoài. Chẳng hạn, tiếng Anh chữ "I" viết hoa, mà tiếng Việt thì đâu có viết hoa chữ "tôi"; tiếng Việt gọi cách trang trọng "Đức Giêsu", nhưng tiếng Anh chỉ đơn giản "Jesus". Như vậy tức là vấn đề viết hoa mỗi tiếng mỗi khác, khó mà đem tiếng này để làm bằng chứng cho chữ đồng nghĩa ở tiếng kia. Cuối cùng, xét nghĩa mà "thẩm duyệt" thôi.

kemlanh
02-03-2012, 06:45 PM
Phân tích đoạn Mở đầu Tin Mừng Thánh Gioan.(Ga 1:1-5, 9-14)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người , thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

Khi nói về Thiên Chúa thánh Gioan đã dùng "Người" còn "người" để chỉ nhân tính của "Người'' mà thôi.

Hay trong Kinh Tin kính của Công đồng Nicea
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người
=> Tin Giáo Hội là đúng nhất.

Trả lời zị là chuẩn nhứt - bỏ cho chú Hiếu một vé