PDA

View Full Version : Kiểm tra link từ Megaupload.com đã bị đóng cửaDonRac
28-02-2012, 09:29 AM
Một địa chỉ chia sẻ tài liệu trực tuyến lớn nhất thế giới là Megaupload.com đã bị đóng cửa:


Mời tham khảo ở các link sau:

Megaupload.com đã bị đóng cửa (http://vneconomy.vn/2012012009224399P0C16/megauploadcom-da-bi-dong-cua.htm)

Toàn bộ dữ liệu trên Megaupload sắp bị xóa sạch (http://vneconomy.vn/20120131123227979P0C16/toan-bo-du-lieu-tren-megaupload-sap-bi-xoa-sach.htm)

Những web upload bị hoặc sắp bị FBI sờ gáy (có mediafire) (http://svvatlybk.com/showthread.php?t=1438)

Vì hầu hết các Website trên Internet nói chung, TCVN chúng ta nói riêng sử dụng rất nhiều link và dữ liệu chia sẻ đã upload lên các Hosting trên, nên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

BQT-TCVN sẽ rà soát và upload lên Host đã thuê, để tránh tình trạng link die không sử dụng được, làm ảnh hưởng đến việc phục vụ của Website.

Mến chào!