PDA

View Full Version : Chúa Giêsu Phục SinhThành Tâm
09-04-2010, 12:07 PM
[Ảnh] Chúa Phục Sinh


Đây là những hình ảnh về Chúa Phục Sinh, một vài ảnh trong đây là những ảnh Chúa hiện ra với các Tông đồ, vài ảnh khác được vẽ theo truyền thống của Giáo hội Đông Phương.

Xin lưu ý : Các ảnh xem trước là các ảnh đã được giảm kích cỡ (ảnh có size nhỏ).

Tổng cộng 40 ảnh | Dung lượng 19.2 MB |Định dạng JPEG

Xin nhấn vào link sau để tải về :
http://www.mediafire.com/?kgd2mmtzq2y

Xem trước :


https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/01.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/02.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/03.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/04.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/05.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/06.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/07.jpgNguồn : KhucCamTa.net

AugustineTuanBao
08-03-2012, 05:46 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/08.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/09.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/10.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/11.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/12.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/13.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/14.jpg

AugustineTuanBao
08-03-2012, 05:46 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/15.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/16.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/17.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/18.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/19.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/20.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/21.jpg

AugustineTuanBao
13-03-2012, 10:54 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/22.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/23.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/24.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/25.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/26.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/27.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/28.jpg

AugustineTuanBao
15-03-2012, 09:14 AM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/29.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/30.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/31.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/32.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/33.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/34.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/35.jpg

AugustineTuanBao
22-03-2012, 07:56 PM
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/36.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/37.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/38.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/39.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/40.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/41.jpg

https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Phuc%20Sinh/Resize/42.jpg