PDA

View Full Version : Nhờ Thành viên giúp BQT-TCVNdvtung
05-09-2008, 07:40 AM
Xin chào ACE Thành viên TCVN,

BQT-TCVN đã nhận được tiền ủng hộ của 1 Ân nhân ẩn danh số tiền:
150 EURO (Một trăm năm mươi EURO)
(Quy đổi 150 x 24,156 = 3,623,400 VND - Ba triệu, sáu trăm, hai mươi ba nghìn, bốn trăm đồng).

Mục đích để giúp cho Cụ Lựu.
Tuy nhiên, như bạn NVY đã thông báo, Cụ Lựu vì nhiều lý do, chỉ muốn nhận sự giúp đỡ bằng hình thức "Sổ Tiết Kiệm", không nhận tiền mặt.

Vì vậy, BQT-TCVN sẽ ủng hộ thêm cho đủ số tiền:
5,000,000 VND (Năm triệu đồng), làm một "Sổ Tiết Kiệm" gửi giúp Cụ Lựu.

Để minh bạch trong vấn đề tài chánh, BQT-TCVN kêu gọi ACE Thành viên nào ở Huế, có điều kiện, giúp chúng tôi nhận tiền, làm một "Sổ Tiết Kiệm" và chuyển đến Cụ Lựu.

Xin hãy post bài đăng ký ở topic này:
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3829
hoặc liên lạc email: dvtungnt@gmail.com

Thân ái!