PDA

View Full Version : Xin nuôi con bằng Mình Máu Thánh Chúa...bethichconlua
15-03-2012, 10:17 PM
:77:Lạy Chúa Giêsu con yêu mến..Vì Mình Máu Thánh Chúa ..Xin ở lại với con luôn mãi...xin nuôi tâm hồn con lớn lên trong ơn nghĩa Chúa...cho con được sự sống đời đời..Amen

bethichconlua
06-04-2012, 11:30 PM
:77:Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể..xin cho con biết thinh lặng bên Chúa...để con cảm nhận tình yêu của Ngài