PDA

View Full Version : Giới thiệu một cách phối khí trên nền Encorenguyênphong@yahoo.com
19-03-2012, 08:11 AM
Giới thiệu một chức năng viết MiDi trên nền Encore cho phần nhạc nền.
Bản nhạc giới thiệu : Dâng Cha rượu bánh của nhạc sĩ Nguyên Phong.