PDA

View Full Version : Phối khi cho bài " Tiến hoa tây nguyên" của ns Mai nguyên vũnguyênphong@yahoo.com
20-03-2012, 07:43 AM
Đang sắp sửa tới mùa hoa, tôi trình bày một bản phối khí trên nên Encore cho các bạn coi chơi........