PDA

View Full Version : Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Giờ cử hành Thánh lễ và các nghi thức trong Tuần ThánhJB.Lưu Hùng Vương
02-04-2012, 01:39 PM
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201203/images_14.jpg
TUẦN THÁNH
TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SÀI GÒN

• CHÚA NHẬT LỄ LÁ: (01/04/2012)
Các giờ lễ sáng:
- 5g30
- 6g30
- 7g30 : Đức Cha Phêrô – Giám Mục Phụ Tá chủ sự
- 9g30: Thánh lễ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
Các giờ lễ chiều:
- 16g
- 17g15
- 18g30
• THỨ HAI & THỨ BA & THỨ TƯ TUẦN THÁNH (02, 03, 04/04/2012)
17g : Suy niệm 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá
Sau đó có thánh lễ.
• THỨ NĂM TUẦN THÁNH ( 05/04/2012)
08g30 : Thánh Lễ Truyền Dầu
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục chủ sự.
17g00 : Thánh Lễ Tiệc Ly
19g – 22g : Chầu Thánh Thể
- 19g – 20g : Tu Sĩ
- 20g – 21g : Gia đình
- 21g – 22g : cộng đoàn Nhà Thờ Chánh Tòa.
• THỨ SÁU TUẦN THÁNH ( 06/04)
16g : Cộng đoàn tham dự chặng đàng Thánh Giá.
17g : Nghi thức suy tôn Thánh Giá và hôn kính Thánh Giá.
(Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự)
Lưu ý: Trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu (05, 06/04) nhà thờ mở cửa đến 22g tối.
• THỨ BẢY TUẦN THÁNH (07/04)
21g : Canh thức và thánh lễ vọng Phục Sinh
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục chủ sự.
• CHÚA NHẬT PHỤC SINH (08/04)
Sáng : 6g30 ; 7g30 ; 9g30 (Thánh lễ tiếng Anh).
Chiều : 16g ; 17g15 ; 18g30.


Mục Vụ (http://tgpsaigon.net/taxonomy/term/327)

http://tgpsaigon.net