PDA

View Full Version : Đại Lễ Truyền Dầu năm 2012 Và Đón Tiếp Sứ Thần Tòa Thánhgioanha
09-04-2012, 07:12 PM
Đại Lễ Truyền Dầu năm 2012 Và Đón Tiếp Sứ Thần Tòa Thánh

Xem hình ảnh Đại Lễ Truyền Dầu năm 2012 Và Đón Tiếp Sứ Thần Tòa Thánh (http://giaoxungoclam.com/nl/gxnl/phungvu/truyendau/Album1.htm)
.