PDA

View Full Version : Chương trình Thánh lễ tạ ơnnguyễn văn xuân
11-04-2012, 02:42 PM
Giáo xứ Thánh Giuse An Bình
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TẠ ƠN
- Làm phép tượng Thánh Giuse
- Mừng công đợt 1
- Kỷ niệm 37 năm linh mục Cha xứ

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/tam-thu2.jpg


http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/THIEP%20MOI/im5copy.jpg[/URL]
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/THIEP%20MOI/img2.jpg