PDA

View Full Version : Diễn nguyện Tuần Thánh (Video & hình ảnh)Vinam
12-04-2012, 05:24 PM
Video và hình ảnh diễn nguyện
Tuần Thánh tại Giáo Xứ Tân Hòa BMT


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/LE/PhucSinh2012/A/01.JPG

MỜI XEM TẠI ĐÂY (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=143100#post143100)