PDA

View Full Version : Danh sách quí ân nhân Gx An bình đợt 12nguyễn văn xuân
14-04-2012, 11:11 PM
Văn phòng đại diện
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 12


TP Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 04 năm 2012


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 12
Chúng tôi: Văn phòng đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.Đã nhận được số tiền giúp đỡ giaó xứ

1- Ông bà Trương Hùng (Gx Lạc Quang): 5.000.000 đ VN
2- Ông bà Trương Sức (Gx Lạc Quang): 2.000.000 đ VN
3- Anh chị Hạc – Tiên (Gx Lạc Quang): 500.000 đ VN

NHÓM THIỆN NGUYỆN Bà Têrêsa Anna Nguyễn Thị Nhàn (Tam Hà Thủ Đức)
Số tiền: 2.800.000 đ VN

NHÓM THIỆN NGUYỆN Bà Maria Trần Thị Liên Gx Bạch Đằng (Với danh sách sau đây):

1/ Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam 2.000.0000 đ VN
2/ Huynh Đoàn Đa Minh GP Sài Gòn 1.000.000 đ VN
3/ ÔB và AC Tài Phượng GX Trung Chánh 4.000.000 đ VN
4/ ÔB Bùi Ri Cao GX Chí Hòa 1.000.0000 đ VN
5/ Ô Nguyễn Văn Đệ GX Châu Nam 500.000 đ VN
6/ Anh Chị Thu Bằng GX Châu Nam 1.000.000 đ VN
7/ Anh Chị Bích Phượng GX Bạch Đằng 500.000 đ VN
Cộng: 10.000.000 đ VN

Tổng cộng số tiền quí ân nhân đợt 12 là: 20.300.000 đ VN
(Hai mươi triệu ba trăm ngàn đồng VN)

- Số tiền này đã chuyển về Giáo xứ Thánh Giuse - An Bình ngày 11/04/2012
Xin chân thành tri ân Các nhóm thiện nguyện, quí ân nhân và thân hữu. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến tất cả quí vị và Gia đình.

Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân