PDA

View Full Version : Đoàn hành hương dự Thánh lễ tạ Ơn 19/04/2012nguyễn văn xuân
20-04-2012, 10:01 PM
ĐOÀN HÀNH HƯƠNG
DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thành phần tham dự:
Ông Micae NGUYỄN VĂN XUÂN (Trưởng ban tổ chức)
Cha INHASIÔ NGUYỄN QUỐC BẢO: LM. Phụ tá Giáo xứ Lạc Quang
Bà MARIA TRẦN THỊ LIÊN (Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam).
Bà ANNA MRIA ANH THANH NHÀN (Phó ngoại vụ Song Nguyền Việt Nam)
Ông GIUSE TRƯƠNG MẠNH HÙNG ( HĐMV Gx. Lạc Quang )
Quí ân nhân, thân nhân, thiện nguyện của Các Giáo xứ bạn tại Tp Hồ Chí Minh.

- Đoàn khởi hành vào lúc 21 giờ, ngày thứ tư 18 / 04 / 2012 tại TP Hồ Chí Minh.