PDA

View Full Version : Danh sách quí ân nhân Gx An bình đợt 13nguyễn văn xuân
20-04-2012, 11:53 PM
Văn phòng đại diện
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V: Ân nhân đợt 13


TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 04 năm 2012

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 13
Chúng tôi: Văn phòng đại diện Gx Đền Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của các nhóm thiện nguyện sau đây

NHÓM THIỆN NGUYỆN
Bà Maria Nguyễn Thị Xuân tại KenSingTong ST - USA
6.000 USD (sáu ngàn USD)

NHÓM THIỆN NGUYỆN
Bà Maria Trần Thị Liên Gx Bạch Đằng (Với danh sách sau đây):

1- Nhóm AC Dũng - Gx Tân Hưng: 1,050,000 đ
2- Ân nhân ẩn danh - Gx Châu Nam: 500,000 đ
3- Cháu Long- Gx Bạch Đằng: 1,000,000 đ
4- Cháu Hoàng Kim Dung - Gx Bạch Đằng: 1,000,000 đ
5- Maria Trần Thị Liên - Gx Bạch Đằng: 1,050,000 đ
6- Bà Têresa Vũ thị Sen - Gx Trung Chánh: 500,000 đ
7- Lò bún Ông Trần Trọng Đại - Gx Tân Thái Sơn: 500,000 đ
8- ÔB Trùm Nam - Gx Bạch Đằng: 500,000 đ
9- AC Thành Bích - Gx Trung Chánh: 200,000 đ
10- AC Cương Lành - Gx Phúc Nhạc ( Đồng Nai): 200,000 đ
11- AC Hùng Thanh - Gx Trung Chánh: 200,000 đ
12- Bà Đậu - Gx Bạch Đằng: 200,000 đ
13- Cháu Thụy Nhiên + Cháu Tùng Duyên - Gx Trung Chánh: 200,000 đ
14- AC Khoa - Gx Trung Chánh: 200,000 đ
15- AC Quang Hợp - Gx Bạch Đằng: 100,000 đ
16- Cô Dung - ( bán áo Quần) và tất cả Quý Vị Chợ Phương Lâm: 850,000 đ
17- Cô Dung - Chợ Phương Lâm (đợt II): 700,000 đ
18- Cô Dung - Chợ Phương Lâm( Đợt III): 300,000 đ
Cô Dung - Chợ Phương Lâm( Đợt IV): 3,250,000 đ
19- ÔB Cố Vĩ - Gx Bạch Đằng: 1,000,000 đ
20- AC THI - Gx Bạch Đằng: 1,000,000 đ
21- AC Lợi - Gx Trung Chánh: 700,000 đ
22- ÔB Đệ - Gx Bạch Đằng: 500,000 đ
23- AC Hà - Gx Bạch Đằng: 500,000 đ
24- AC Thọ - Gx Bạch Đằng: 200,000 đ
25- ÔB Phó Kim Sơn - Gx Bạch Đằng: 300,000 đ
26- AC Viễn - Gx Bạch Đằng: 300,000 đ
27- AC Quyền - Gx Bạch Đằng: 200,000 đ
28- ÔB Phó Trần - Gx Bạch Đằng: 200,000 đ
29- Ân nhân ẩn danh - Gx Bạch Đằng: 300,000 đ
30- AC Lan Ký - Gx Châu Nam: 300,000 đ
31- Cô Hồng Anh - Gx Châu Nam: 200,000 đ
32- Thảo Hương - Trường MG Bông Sen I: 200,000 đ
33- AC Hương - Gx Bạch Đằng: 200,000 đ
34- Chị Phước - Gx Bạch Đằng: 100,000 đ
35- Chú Dì Văn Loan - Gx Bạch Đằng: 600,000 đ
36- Chị Hòa - Shop Hà Gx Trung Chánh: 500,000 đ
37- Chị Mai - Gx Bạch Đằng: 200,000 đ


Cộng: 20.000.000đ VN
(Hai mươi triệu đồng VN)

NHÓM THIỆN NGUYỆN
Bà Têrêsa Anna Nguyễn Thị Nhàn (Tam Hà Thủ Đức)
Số tiền: 6.500.000 đ VN
(Sáu triệu năm trăm ngàn đồng VN)

Tổng cộng số tiền quí ân nhân đợt 13 là:
- 6.000 USD và 26.500.000 đ VN
(sáu ngàn Dola và hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng VN)

Số tiền này đoàn chúng tôi đã chuyển về Giáo xứ Thánh Giuse - An Bình ngày Lễ Tạ Ơn 19/04/2012

Xin chân thành tri ân Các nhóm thiện nguyện, quí ân nhân và thân hữu. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến tất cả quí vị và Gia đình.

Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân