PDA

View Full Version : Một số hình ảnh Đoàn hành hương Tp HCM về dự Lễ Tạ Ơn 19/04/2012nguyễn văn xuân
21-04-2012, 04:53 PM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN HÀNH HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
VỀ DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH 19/04/2012

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/1-DSC_0120.jpg
Cha xứ Giuse Phan Chí Minh đón đoàn
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0121.jpg
Cha xứ Giuse Phan Chí Minh đón đoàn
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/3-IMG_0005.jpg
Hân hoan tiến về ngày lễ
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0127.jpg
Hân hoan tiến về ngày lễ
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/2IMG_0004.jpg
Hân hoan tiến về ngày lễ
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0124.jpg
Lưu niệm cùng Cha cố Giáo xứ An Bình
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0123.jpg
Lưu niệm cùng Cha cố Giáo xứ An Bình
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0122.jpg
Lưu niệm cùng Cha xứ Giuse Phan Chí Minh
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0215.jpg
Lưu niệm cùng Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (Giám mục Gp Long Xuyên)
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0213.jpg
Lưu niệm cùng Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (Giám mục Gp Long Xuyên)
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0214.jpg
Lưu niệm cùng Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (Giám mục Gp Long Xuyên)
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0216.jpg
Đoàn chụp lưu niệm nơi nhà thờ đang xây dựng
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0220.jpg
Dự tiệc liên hoan
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0219.jpg
Dự tiệc liên hoan
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0224.jpg
- Đoàn tiếp kiến Cha xứ Giuse Phan Chí Minh và HĐMV Gx
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0225.jpg
- Đoàn tiếp kiến Cha xứ Giuse Phan Chí Minh và HĐMV Gx
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0227.jpg
- Đoàn tiếp kiến Cha xứ Giuse Phan Chí Minh và HĐMV Gx
- Trao quà mừng Lễ của các nhóm thiện nguyện, quí ân nhân, thân nhân lên Cha xứ
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0226.jpg
- Đoàn tiếp kiến Cha xứ Giuse Phan Chí Minh và HĐMV Gx
- Chia sẻ tâm tình trước khi ra về.