PDA

View Full Version : chia sẽ hình ảnh với các bạn hình hang đá nhà thờ HÒA HƯNG .sixco
25-04-2012, 06:52 PM
Hình Hang Đá Giáng Sinh nhà thờ Hòa Hưng.
Chủ đề năm 2009:Chúa Đã Đến Nhà Mình, Nhưng Người Nhà Không Chịu Đón Nhận.

(Ga 1,11)http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4202.jpg

sixco
25-04-2012, 06:56 PM
... và Những Góc Cạnh Khác Nhau.


http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4084.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4145.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4152.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4171.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4190.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4226.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4229.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4507.jpg

sixco
25-04-2012, 07:28 PM
...và Những Góc Cạnh Khác Nhau.


http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4063.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4076.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4088.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4079.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4128.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4130.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4131.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4136.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4139.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4144.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_4216.jpg