PDA

View Full Version : Lỗi nâng cấp Diễn đànDonRac
27-04-2012, 08:45 PM
Xin chào ACE Thành viên,

Để nâng cấp Diễn đàn và xử lý các việc liên quan, xin thông báo:

Đêm nay, lúc 22h (10 giờ đêm Việt Nam), BQT-TCVN sẽ tạm đóng cửa Diễn đàn.
Sẽ tranh thủ để Diễn đàn hoạt động trở lại trong ngày mai.

Trân trọng!

DonRac
04-05-2012, 01:11 PM
Xin chào ACE Thành viên,

Diễn đàn tuy đã tạm ổn, nhưng vẫn còn lỗi "Ai đang Online".
Điều này sẽ gây khó khăn trong việc quản lý Diễn đàn của BQT-TCVN.

Vì để chỉnh sửa, cần đóng Diễn đàn, nếu có phát sinh mới (Đăng ký, Post bài, chỉnh sửa thông tin Thành viên...)., sẽ làm Diễn đàn
bị lỗi nặng thêm.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng đóng cửa kéo dài, DonRac chỉ khóa chức năng, không đóng Diễn đàn.

Mong ACE thông cảm và đừng thắc mắc thêm sau khi đã khi đọc thông báo này.

Hy vọng sẽ sớm xử lý lỗi xong và mở lại diễn đàn trong hôm nay.

Mến chào!

DonRac
04-05-2012, 03:19 PM
Xin chào ACE,

Đã xử lý xong các lỗi cơ bản của Diễn đàn:
Hiện tại TCVN đang dùng vB4.1.7

ACE có thể sử dụng Diễn đàn bình thường như trước.
Những lỗi nhỏ linh tinh, DonRac sẽ xử lý sau.

Mến chào!

DonRac
10-05-2012, 02:10 PM
Xin chào ACE,

Thành thật cáo lỗi vì Diễn đàn TCVN với Phiên bản mờí bị trục trặc gây trở ngại cho việc sử dụng của ACE Thành viên.

DonRac tạm thời đã khắc phục được lỗi KHUNG SOẠN THẢO, tuy nhiên cần khóa chức năng post bài 1-2 giờ để Restore dự liệu sang Diễn đàn mới.

Bắt đầu từ lúc này cho đến sau giờ kinh Lòng Thương Xót Chúa 3 giờ chiều, chức năng post bài của tất cả Thành viên đều bị khóa.
Sau giờ kinh sẽ dùng Diên đàn mới.

Rất mong sự thông cảm của ACE.

Mến chào!
Ps: DonRac đang hết sức cố gắng khắc phục để hy vọng sử dụng tốt trong dip Sinh nhật lần 5 TCVN.
(Kính báo: Diễn đàn đã tạm ổn từ 13/05)