PDA

View Full Version : Cách post link từ YouTubeDonRac
01-05-2012, 05:07 PM
Đã hack lại Mod tự động nhận dạng link YouTube:

Chỉ cần dán link YouTube vào KHUNG SOẠN THẢO là Diễn đàn tự nhận dạng link để hiển thị khung video.
http://www.youtube.com/watch?v=3KC6ldwvbMg