PDA

View Full Version : Giáo xứ An Bình - Thánh lễ Tạ ơn (19/04/2012)nguyễn văn xuân
04-05-2012, 05:28 PM
Giáo xứ An Bình - Thánh lễ Tạ ơn
(19/04/2012)


http://www.youtube.com/watch?v=aYZLzbfQRRY&feature=player_embedded