PDA

View Full Version : Audio: Đêm hòa nhạc giới thiệu sách "Tiếng đàn hòa ca"gioanha
07-05-2012, 06:47 AM
ỦY BAN THÁNH NHẠC

Đêm hòa nhạc giới thiệu sách "Tiếng đàn hòa ca"


01. Khai mạc-Thánh ca:
Chúng con về nơi đây
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/01_ChungConVeNoiDay.mp3

02. Lm Rocco Nguyễn Duy-Tổng Thư ký UB Thánh Nhạc/HĐGMVN
ngỏ lời với cộng đoàn
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/02_LoiNgo.mp3

03. Halleluia - G.F. Handel
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/03_Halleluia_GF.Handel.mp3

04. Tạ ơn Chúa Thánh Thần
Lời: Lm Đỗ Xuân Quế & Nhạc: Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/04_TaOnChuaThanhThan.mp3

05. Ôi tình yêu Chúa - Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/05_OiTinhYeuChua.mp3

06. Lắng nghe Lời Chúa
Lm Nguyễn Duy, Hòa âm: Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/06_LangNgheLoiChua.mp3

07. Lễ dâng ngày mùa - Ns. Hải Triều
Hòa âm: Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/07_LeDangNgayMua.mp3

08. Trông cậy Chúa - Lm Nguyễn Duy.
Hòa âm: Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/08_TrongCayChua.mp3

09. Chúa là tình yêu - Oanh Sông Lam.
Bản đệm đàn: Lm Đinh Quang Tịnh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/09_ChuaLaTinhYeu.mp3

10. Ôi Bí tích - Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/10_OiBiTich.mp3

11. Tất cả là hồng ân - Lm Trương Huy Hoàng.
Hòa âm: Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/11_TatCaLaHongAn.mp3

12. Còn tình yêu nào - Lm Vương Diệu.
Bản đệm đàn Lm Đinh Quang Tịnh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/12_ConTinhYeuNao.mp3

13. Chúa nâng đỡ tôi
Lm Nguyễn Hữu Phú & Ns. Thiên Quang
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/13_ChuaNangDoToi.mp3

14. Xin ở lại với con - Ns. Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/14_XinOLaiVoiCon.mp3

15. Hồn tôi ơi - Lm Phạm Liên Hùng.
Bản đệm đàn: Lm Đinh Quang Tịnh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/15_HonToiOi.mp3

16. Trên con đường về quê-Ns. Nguyễn Khắc Xuyên.
Hòa âm Tiến Linh
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/16_TrenConDuongVeQue.mp3

17. Đức cha
Chủ tịch UB Thánh Nhạc/HĐGMVN Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Gp. Buôn Mê Thuột ban huấn từ & phép lành
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/17_HuanTu&PhepLanh.mp3

18. Kết thúc - Halleluia - Amen (G.F. Handel)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/18_HalleluiaAmen.mp3

Download tất cả (https://thanhcavietnam.info/gioanha/TiengDanHoaCa_UBTN_2012/HoiThaoThanhNhac_2012.rar)